ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  חופשות לימודים וימים מיוחדים בחודשים מאי ויוני

3.5-15

1. יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשס"ו, 3 במאי 2006. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשס"ו, 4 במאי 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2. ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשס"ו, 16 במאי 2006. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשס"ו, 17 במאי 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. יום ירושלים: יום חמישי, כ"ז באייר התשס"ו, 25 במאי 2006 (הוקדם). מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקעה על ידי הרבנות הראשית.
4. חג השבועות: הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התשס"ו, 3-1 ביוני 2006. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התשס"ו, 4 ביוני 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/9(א), ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006