ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  לוח החופשות בישיבות ובאולפנות לשנת הלימודים התשס"ז

3.5-16

1.  מועדי תחילת שנת הלימודים וסיומה וחופשות החגים
א. ג' באלול התשס"ו (27.8.06): תחילת שנת הלימודים
ב. י"א-כ"ד בתשרי התשס"ז (3-16.10.06): חופשת סוכות (חוזרים ביום שני, כ"ד בתשרי, ב-11 בבוקר)
ג. כ"ד בכסלו-ג' בטבת התשס"ז (15-24.11.06): חופשת חנוכה (חוזרים ב-11 בבוקר)
ד. י"ד-ט"ו באדר התשס"ז (4-5.3.07): חופשת פורים (חוזרים ב-11 בבוקר)
ה. ד'-כ"ו בניסן התשס"ז (23.3-14.4.07): חופשת פסח (חוזרים ביום ראשון, כ"ז בניסן, בשעה 11 בבוקר)
ו. ו' באייר התשס"ז (24.4.07): חופשת יום העצמאות
ז. ה' בתמוז התשס"ז (21.6.07): סיום שנת הלימודים
ח. ז' באלול התשס"ז (21.8.07): פתיחת שנת הלימודים התשס"ח.

2.  שבתות חופשיות
א. שבת פרשת "כי תצא: ט' באלול התשס"ו (2.9.06)
ב. שבת פרשת "ניצבים וילך": כ"ג באלול התשס"ו (16.9.06)
ג. שבת פרשת "נח": ו' במרחשוון התשס"ז (28.10.06)
ד. שבת פרשת "וירא": כ' במרחשוון התשס"ז (11.11.06)
ה. שבת פרשת "תולדות", שבת הארגון: מ-ב' בכסלו אחה"צ עד ה' בכסלו התשס"ז ב-11 בבוקר (23-26.11.06)
ו. שבת פרשת "וישלח": י"ח בכסלו התשס"ז (9.12.06)
ז. שבת פרשת "ויחי": ט"ז בטבת התשס"ז (6.1.07)
ח. שבת פרשת "וארא": א' בשבט התשס"ז (20.1.07)
ט. שבת פרשת "בשלח": ט"ו בשבט התשס"ז (3.2.07)
י. שבת פרשת "משפטים": כ"ט בשבט התשס"ז (17.2.07)
יא. שבת פרשת "אחרי מות-קדושים": י' באייר התשס"ז (28.4.07)
יב. שבת פרשת "אמור": י"ז באייר התשס"ז (5.5.07)
יג. שבת פרשת "במדבר": ב' בסיוון התשס"ז (19.5.07)
יד. שבת פרשת "בהעלותך": ט"ז בסיוון התשס"ז (2.6.07)

הערה: אפשר להוסיף 3-1 שבתות חופשה בשנה מבין שבתות החובה בפנימייה באישור המפקח על הפנימיות והמפקח הכולל.


בשאלות אפשר לפנות אל המפקח הארצי בחינוך הדתי, מר שמואל בורקש,
טל' 02-5604121.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/9(א), ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006