שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון. לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  לוח החגים והחופשות בבתי הספר הערביים לשנה"ל התשס"ז

3.5-17

1.  חופשות רשמיות
1.1 חופשת החורף

16 יום, החל מיום א', ג' בטבת התשס"ז (24.12.06), עד יום ב', י"ח בטבת התשס"ז (8.1.07), ועד בכלל.
1.2 חופשת האביב

17 יום, החל מיום א', ו' בניסן התשס"ז (25.3.07), עד יום ג', כ"ב בניסן התשס"ז (10.4.07), ועד בכלל.
1.3 יום העצמאות

יום אחד, יום ג', ו' באייר התשס"ז (24.4.07), נדחה.
1.4 חופשת הקיץ
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום א', ט"ו בתמוז התשס"ז (1.7.07).
בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום ה', ה' בתמוז התשס"ז (21.6.07).
שנת הלימודים התשס"ח (2008-2007) תיפתח ביום שבת, י"ח באלול התשס"ז (1.9.07), בכל מוסדות החינוך.

2.  החגים
2.1 החגים היהודיים (למורים היהודיים)

שם החג היום התאריך הערות
ערב ראש השנה שישי כ"ט באלול התשס"ו (22.9.06) מהשעה 12
ראש השנה שבת ו-א' א'-ב' בתשרי התשס"ז
(23-24.10.06)
 
ערב יום כיפור ויום כיפור * א' ו-ב' ט'-י' בתשרי התשס"ז
(1-2.10.06)
 
סוכות - היום הראשון של
  החג, יום שבת
- היום האחרון של
  החג, יום שבת
- ט"ו בתשרי
  התשס"ז (7.10.06)
- כ"ב בתשרי התשס"ז
  (14.10.06)
 
פסח - היום הראשון של
  החג, יום ג'
- היום האחרון של
  החג, יום ב'
- ט"ו בניסן התשס"ז
  (3.4.07)
- כ"א בניסן התשס"ז
  (9.4.07)
 
שבועות ד' ו' בסיוון התשס"ז (23.5.07)  
2.2 החגים המוסלמים
שם החג התאריך הערות
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה) 27 ברג'ב יום אחד
חל בחופשת הקיץ
רמדאן - חודש הצום בשנה ההג'רית 1427   בתי הספר פועלים במתכונת שיעורים מקוצרת, כדלקמן:
- יום העבודה בחודש הצום
  רמדאן לבתיה"ס
  שאוכלוסייתם מוסלמית או
  שאחוז הילדים המוסלמים
  בהם הוא מעל 25% יתחיל
  כרגיל ולא יאוחר מ-8.30, וכל
  שיעור יקוצר ב-10 בדקות.
- ההפסקות תהיינה רגילות,
  ואפשר לקצר כל הפסקה עד
  10 דקות. ההפסקה של 5
  דקות בין שיעור לשיעור
  תישאר כרגיל.
- גני הילדים בבתי הספר
  הפועלים במתכונת הרמדאן
  יסיימו את לימודיהם עם תום
  השיעור השישי בבית הספר.
- גני ילדים שאינם צמודים
  לבתי ספר יתחילו את
  לימודיהם בשעה 8 ויסיימו
  בשעה 12.30.
- בגני הילדים שהגננות שלהם
  אינן מוסלמיות יפעל הגן
  במתכונת רגילה, אולם יאפשר
  להורים המעוניינים בכך
  להוציא את ילדיהם בשעה
  12.30.
- בתי הספר שירצו להתחיל
  את יום הלימודים מאוחר
  יותר בימי הצום יגישו בקשה
  להנהלת המחוז, ולאחר
  תיאום עם ועד ההורים ועם
  הרשות המקומית תיבדק
  הבקשה לאור התקנות
  הקשורות בכך.
חג "אל פיטר" (חג הפסקת הצום) החל מהיום ה-30 לתחילת הרמדאן ארבעה ימי חופשה
חג "אלאדחא" (חג הקרבן)   ערב החג וארבעת ימי החג חל בחופשת החורף
ראשית השנה ההג'רית 1427 מ-30 ל"די אלחג'א" יומיים: א'-ב' בשבט התשס"ז (20-21.1.07)
יום הולדת הנביא מוחמד 12 ב"רביע אלואוול" יום אחד: י"ב בניסן התשס"ז (31.3.07)
2.3 החגים של העדה האחמדית

נוסף לחגים המוסלמים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים האלה:
שם החג התאריך הערות
יום הרפורמה המובטח ג' ב' באדר התשס"ז (20.2.07)
יום המשיח המובטח שישי ד' בניסן התשס"ז (23.3.07)
יום החליפות א' י' בסיוון התשס"ז (27.5.07)
2.4 החגים הדרוזיים
שם החג היום התאריך הערות
יום נבי סבלאן א' י"ז באלול התשס"ו
(10.9.06)
 
חג הנביא אליהו, עיד אלח'דר ה' ו' בשבט התשס"ז
(25.1.07)
 
חג הנביא שועייב ג'-ו' ו'-ט' באייר התשס"ז
(24-27.4.07)
4 ימים
עיד אלאד'חא     ערב החג וארבעת ימי החג
2.5 החגים של העדה הבהאית
שם החג היום התאריך הערות
רדואן     3 ימים
הצהרת הבאב   ב-5 לחודש ג'מאדי אוול יום אחד
הולדת הבאב   1 במוחרם יום אחד
הולדת בהא אללה   2 במוחרם יום אחד
עליית בהא אללה     יום אחד
מות הבאב על קידוש השם   22 בשעבאן יום אחד
2.6 החגים הנוצריים

בהתאם להסכם עם המוטראנים של העדות השונות נקבע לוח המועדים כדלהלן:
שם החג הקתולים, הלאטינים,
האנג'לים והמארונים
היוונים, האורתודוקסים
והארמנים
חג הצלב כ"א באלול התשס"ו
(14.9.06)
ה' בתשרי התשס"ז (27.9.06)
חג המולד 3 ימים: ג'-ה' בטבת התשס"ז
(24-26.12.06)
3 ימים: ט"ז-י"ח בטבת התשס"ז
(6-8.1.07)
ארמנים: כ"ח בטבת-א' בשבט התשס"ז
(18-20.1.07)
ראשית השנה י"א בטבת התשס"ז
(1.1.07)
כ"ד בטבת התשס"ז
(14.1.07)
ההתגלות ט"ז בטבת התשס"ז
(6.1.07)
כ"ט בטבת התשס"ז
(19.1.07)
הבשורה ו' בניסן התשס"ז
(25.3.07)
י"ט בניסן התשס"ז
(7.4.07)
יום ראשון של הדקל י"ג בניסן התשס"ז
(1.4.07)
י"ג בניסן התשס"ז
(1.4.07)
יום "ח'מיס אלאסראר" י"ז בניסן התשס"ז
(5.4.07)
י"ז בניסן התשס"ז
(5.4.07)
יום שישי הגדול י"ח בניסן התשס"ז
(6.4.07)
י"ח בניסן התשס"ז
(6.4.07)
שבת האור י"ט בניסן התשס"ז
(7.4.07)
י"ט בניסן התשס"ז
(7.4.07)
פסחא 3 ימים: כ'-כ"ב בניסן התשס"ז
(8-10.4.07)
כ'-כ"ב בניסן התשס"ז
(8-10.4.07)
עלייה השמיימה כ"ט באייר התשס"ז
(17.5.07)
כ"ט באייר התשס"ז
(17.5.07)
שבועות יומיים: י'-י"א בסיוון התשס"ז
(27-28.5.07)
י'-י"א בסיוון התשס"ז
(27-28.5.07)


חגים ייחודיים
העדה שם החג התאריך
הקתולים - כניסת המשיח אל ההיכל
- מר ג'אורג'יוס
- יום חמישי של הגוף, בפסוטה
  בלבד
- י"ד בשבט התשס"ז (2.2.07)
- ה' באייר התשס"ז (23.4.07)
האורתודוקסים - כניסת המשיח אל ההיכל
- הקדוש ג'אורג'יוס
- כ"ז בשבט התשס"ז (15.2.07)
- י"ח באייר התשס"ז (6.5.07)
המארונים - חג כל הקדושים "גמיע אלקסידין"
- מאר אנטוניוס הגדול
- מאר מארון
- י' במרחשוון התשס"ז (1.11.06)
- כ"ז בטבת התשס"ז (17.1.07)
- כ"א בשבט התשס"ז (9.2.07)
האנג'לים יום רביעי של האפר, "ארבעא אלרמאד" ג' באדר התשס"ז (21.2.07)
2.7 חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד

מאר ג'רייס: כ"ה במרחשוון התשס"ז (16.11.06).3.  הערות
3.1 בתי ספר שיש בהם תלמידים מעדות שונות, כגון ביישובים מעורבים, ובהם לפחות 25% מאותה עדה, רשאים לבקש לסגור את בתי הספר בחגי תלמידים אלו. על מנהל בית הספר להגיש בקשה בכתב למנהל המחלקה לתנאי שירות ולמנהל אגף החינוך לערבים באמצעות המחוז.
3.2 בבתי ספר שבהם 25% מהמורים מאותה עדה אמורים להיעדר לרגל חג רשאי המנהל לסגור את בית הספר. עליו להגיש בקשה בכתב למנהל המחלקה לתנאי שירות ולמנהל אגף החינוך לערבים באמצעות המחוז.
3.3 אם כתוצאה מאמור ב-3.1 וב-3.2 לעיל יקטן מספר ימי הלימודים מ-183 ביסודי ומ-175 בעל-יסודי יוחזר יום העבודה על חשבון ימי חופשה אחרים.
3.4 כל שינוי בלוח הזמנים מחייב קבלת אישור מראש, כאמור לעיל.


בשאלות אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב, מנהל אגף החינוך לערבים,
טל' 02-5604234.
__________________
* בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום הכיפורים חייבים בהחזר יום לימודים באחת מהחופשות.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/9(א), ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006