אורחות חיים במוסדות החינוך .2

אלימות

2.1

  היום השנתי במוסדות החינוך בנושא "מערכת החינוך נגד אלימות מינית"

2.1-1

בשנת הלימודים התשס"ז יחול היום נגד אלימות מינית בתאריך כ"ה בשבט התשס"ז, 13.2.07. מערכת החינוך תקדיש את שבוע הלימודים שבו מועד זה חל, בין התאריכים כ"ג-כ"ח בשבט התשס"ז, 11-16.2.07, לפעילות חינוכית בנושא.

מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש שיעורים מיוחדים לנושא בשבוע זה.

יום זה יוקדש לדיון במיניות ובפגיעה מינית במטרה להעלות את המודעות של מורים, תלמידים והורים לתופעת הפגיעה המינית ולגרות לחשיבה בשאלות הקשורות לרצף שבין התנהגות מינית בריאה ונורמטיבית לבין פגיעה ואלימות מינית.

לקראת שבוע זה יישלחו לכל בתי הספר דפי מידע לתלמידים ובהם מידע רלוונטי אודות תופעת הפגיעה המינית, מותאם לגיל התלמידים. דפי המידע ילוו בהצעה כיצד לדון עם התלמידים בנושא במסגרת הכיתה.

חומרי עזר לעבודה בכל שכבות הגיל יוצגו באתר שפ"י, https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi. החוברת "זה לא מין, זו פגיעה" יכולה לשמש בסיס לעבודה חינוכית ביום זה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

להלן הגורמים שאפשר לפנות אליהם לקבלת סיוע נוסף:
1. השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך, המדריכות היחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער. לבירור מס' הטל' של מדריכה מחוזית אפשר לפנות בטל' 02-5603874, 02-5603244 ו-02-5603234.
2. בחינוך הדתי: הגב' רבקה צ'רקה יודקביץ, פקס' 02-5604105, או הגב' דבורה רוזנברג, טל' 03-9306603 ו-050-5664201.
3. עמותת אל"י, טל' 1-800-22-39-66 ו-03-6091920 או אתר האינטרנט www.eli.org.il
4. ארגוני הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, טל' 1202 או דוא"ל rcc_sh@netvision.net.il
5. המועצה הלאומית לשלום הילד, טל' 02-6780606, פרויקט ליווי קרבנות עברה, טל' 02-6797980 או דוא"ל ncc@children.org.il או אתר האינטרנט www.children.org.il
6. המרכז למניעה ולטיפול באלימות מינית בקרב ילדים, טל' 03-6477898
7. "דלת פתוחה", טל' 03-5101511 או דוא"ל ippf@post.com או אתר האינטרנט www.opendoor.org.il.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006