אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

  לימודי עזרה ראשונה לתלמידי כיתות י'

2.2-3

הצלת חיים, הגשת עזרה ראשונה וסיוע הם מיומנות וידע שאנו מעניקים לתלמידי כיתות י' בלימודי החובה מתוקף החוק.

לימודי העזרה הראשונה, בהיקף של 10 שעות, מתקיימים באמצעות זכיינים שנבחרו במכרז, במהלך יום הלימודים, בחלוקה ל-3 מפגשים, והם כוללים לימודים עיוניים ותרגול מעשי.

נושאי הלימוד הם: עזרה ראשונה, משולש החייאה, החייאה ונוהליה, מצבי חוסר הכרה, שטפי דם, מצבי חולי, פגיעות אקלים, פציעות וחבישות, כוויות, שברים, פגיעות עמוד שדרה צווארי, פגיעות ראש ופגיעות על ידי בעלי חיים.

לתיאום הלימודים יש לפנות לזכיין במחוז על-פי החלוקה הזאת:
- מחוזות חיפה, צפון, ירושלים, מנח"י ודרום יפנו אל חברת "הדר",
טל' 03-9345474;
- מחוזות תל-אביב ומרכז יפנו אל מד"א, טל' 03-6191181.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד, טל' 02-5603220 ו-02-5603451.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006