ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  חופשות לימודים בחודשים ספטמבר ואוקטובר

3.5-1

1. ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התשס"ו עד ב' בתשרי התשס"ז, 24-22 בספטמבר 2006. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשס"ז, 25 בספטמבר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2. יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשס"ז, 2-1 באוקטובר 2006. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשס"ז, 3 באוקטובר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשס"ז, 6 באוקטובר 2006, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשס"ז, 15 באוקטובר 2006. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשס"ז, 16 באוקטובר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006