ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

  חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי היחידות

3.6-1

1.  "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
1.1 שנה של אתמול ושנה של מחר

האתר כולל מידע הקשור לחגי תשרי (ראש השנה, יום כיפור וסוכות), מידע על חודש תשרי - פשר הסליחה וחשבון הנפש שנהוג לעשות בתקופה זו - ועל מצוות השמחה בראש השנה, וכן משחקים וחידונים הקשורים בניבים, בסימנים ובברכות החג. בנוסף יש אפשרות לשלוח מתוך האתר כרטיסי ברכה לרגל החגים הבאים עלינו לטובה.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/rosh.1.2 התמודדות בחירום - אתר חדש למשרד החינוך

לאור המצב הביטחוני העלה משרד החינוך אתר ייעודי ובו מידע מגוון בנושא ההתמודדות בחירום הכולל מצגת של שאלות תלמידים ותשובות, כתובות לפנייה ולסיוע, קבוצת דיון פתוחה לציבור, חומרי לימוד והפעלות, סרטונים מהטלוויזיה החינוכית ועוד.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/MatzavHerum.2.  אתרי היחידות
2.1 אתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

עלה לאוויר אתר מעודכן של המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני. האתר מאפשר עיון בחוזרי מנכ"ל הנוגעים לחינוך הגופני, בתכנית הלימודים החדשה לכיתות ג'-י"ב, בדרכי הוראה ולמידה, בפעולות מרכזיות כמו כנסים וימי עיון וביזמות עדכניות בנושא החינוך לערכים בחינוך הגופני. באתר ניתן מידע גם על המגמה לבגרות בחינוך הגופני, ובכלל זה דוגמאות של בחינות ומידע בנושא עבודות גמר בחינוך הגופני. האתר גם כולל קישורים לאתרים נוספים בעלי זיקה לתחום.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/HinuchGufani.2.2 אתר האגף לחינוך על-יסודי

האגף לחינוך על יסודי אחראי לכלל הפעילות החינוכית בחינוך העל-יסודי, בכל המגזרים:
בחטיבות הביניים העצמאיות (כיתות ז'-ט')
בחטיבות העליונות העצמאיות (כיתות י'-י"ב)
בבתי ספר ארבע-שנתיים (כיתות ט'-י"ב)
בבתי ספר שש-שנתיים (כיתות ז'-י"ב) וכן בכיתות י"ג-י"ד הצמודות אליהם.
האתר מיועד למפקחים ולמנהלים ומפרט את מגוון התכניות המקצועיות שבאחריות האגף.כתובת האגף: www.education.gov.il/highschool.2.3 אתר הפיקוח על המתמטיקה

עלה לאוויר אתר הפיקוח על המתמטיקה. אתר זה מיועד לעוסקים בהוראת המתמטיקה במערכת החינוך, בכל שכבות הגיל, ומטרתו לשמש להם כלי תקשורת יעיל ומהיר, בתקווה שהדבר יתרום לשיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בהוראת המתמטיקה ולקידום רמת המתמטיקה במערכת החינוך ולשיפורה.כתובת האתר: www.education.gov.il/matematika.2.4 אתרי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
א. דת נוצרית

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים העלה לאתר את תכנית הלימודים בדת הנוצרית לחטיבה העליונה. זוהי תכנית בחירה בהיקף של חמש יחידות לימוד. יחידות 4-1 כוללות את תוכני הלימוד, והיחידה החמישית בנויה ממבחר הצעות של נושאים לכתיבת עבודה מחקר.כתובת האתר: www.education/gov.il/tal/ArabicNatzrutt.ב. חינוך לשוני בערבית

האגף העלה לאתר את תכנית הלימודים בשפה ובספרות ערבית - שפת אם, לבית הספר היסודי. התכנית מחולקת לשתי שכבות גיל: לכיתה א' ולכיתות ב'-ו'.

נוסף לתכנית עצמה אפשר למצוא באתר חומרים אלו:
- יחידות לימוד לכיתות ב'-ו' למקראות "אלראאד"
- יחידות לימוד לכיתות ד'-ו' למקראות "אלמורד"
- מילון מושגים
- טיפוח כישורי שפה - דגמים לתכנון ההוראה.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tal/arabiclashon.ג. כלכלה

האגף העלה לאתר את תכנית הלימודים החדשה בכלכלה, מקצוע בחירה בחטיבה העליונה לבית הספר הכללי, הערבי והדרוזי. מטרת התכנית היא להרחיב את אופקיהם של התלמידים בנושאים כלכליים - חברתיים, והיא כוללת נושאים חדשים, כמו גלובליזציה, כִּשלי שוק, אבטלה ותעסוקה, עוני, אי-שוויון ומדיניות רווחה, ומחייבת שימוש במקורות מידע מגוונים, כגון ספרי עיון, נתונים סטטיסטיים, אתרי אינטרנט, עיתונים וסרטים.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tal/Kalkala.ד. חינוך גופני

האגף העלה לאתר את תכנית הלימודים בחינוך גופני לכיתות ג'-י"ב ולחינוך המיוחד, לכל המגזרים. מטרת-העל של התכנית היא לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית במסגרת עבודת צוות בגבולות הפוטנציאל האישי. זאת כדי להבטיח את איכות חייו, את בריאותו ואת אישיותו ההרמונית בהווה ובעתיד. התכנית מציבה יעדים ספציפיים בתחום הגופני, החברתי וההכרתי ובתחום הרגש והאופי. בכל סוג יעדים התכנית מפרטת את המיומנויות, את ההתנהגויות ואת תחומי הידע, ההבנה והמודעות הנדרשים.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tal/ChinuchGufani.ה. ספרדית

האגף העלה לאתר את תכנית הלימודים בספרדית לבית הספר העל-יסודי.כתובת התכנית: http://www.education.gov.il/tal/Sfaradit.ו. צרפתית

האגף העלה לאתר את תכנית הלימודים בצרפתית לבית הספר העל-יסודי.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tal/Tzarfatit.ז. גיאוגרפיה

האגף העלה לאתר את הרציונל ואת שלוש יחידות החובה מתוך תכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה. תכנית זו היא גרסה לרשת האינטרנט, והיא מוכנה לאישורו של יו"ר המזכירות הפדגוגית. בהמשך תועלינה לרשת גם יחידות ההתמחות ללומדי 5-4 יחידות.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tal/Geografia.2.5 אתר האגף הבכיר למוסדות תורניים

האתר החדש של האגף הבכיר למוסדות תורניים עלה לאוויר. באתר אפשר לעיין במבחני התמיכה במוסדות תורניים, בגרעינים תורניים ובמסגרות לימוד נוספות ובקריטריונים לחלוקת מלגות סיוע בשכר לימוד וכן להתעדכן בחוזרים המתפרסמים מעת לעת. באתר יש גם מידע על תנאי הזכאות להבטחת הכנסה וטפסים להגשת בקשה לקבלת מלגה להבטחת הכנסה. המעוניינים לפנות אל האגף או לקבל את טופסי הבקשות לתמיכה לסוגיהם יוכלו לעשות זאת באמצעות האתר.כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/mt.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006