ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  איסור ההשתתפות של תלמידים בפעולות במכון וינגייט במסגרת
  הכפר האקטיבי

3.7-1

בהתאם להחלטותיה של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית במשרד החינוך המשרד אינו מתיר לבתי הספר להשתתף בתכנית הספורט הייחודית לתלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, כיתות ה'-ח', במכון וינגייט שבנתניה במסגרת הכפר האקטיבי.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, יו"ר הוועדה לאישור שילוב
פרסומת מסחרית, טל' 02-5603220 ו-02-5603451.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006