ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  הפעלת בנות ובני השירות הלאומי במערכת החינוך

3.7-4

בנות ובני השירות הלאומי המשרתים במערכת החינוך הפכו זה מכבר לחלק אינטגרלי מהעשייה ומהנשמה היתרה של מערכת החינוך. המשרד מפעיל במסגרת מערכת החינוך כ-3,140 בנות ובנים במשימות חינוכיות ובמסגרות רבות, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו על ידי מנכ"ל המשרד:
1. חינוך מיוחד
2. סיוע לאוכלוסיות רווחה
3. קליטת עלייה
4. חינוך לאהבת הארץ ולמורשת ישראל.

כדי לשפר את עבודתם של מתנדבי השירות הלאומי ולהסדיר את דרך פעילותם על פי סדרי העדיפויות של המשרד החלה שנת השירות הלאומי בחינוך ב-כ"א באב התשס"ו, 15.8.06, ותסתיים ב-ל' באב התשס"ז, 14.8.07. הכשרת המתנדבים תיעשה במסגרת שנת השירות והיא תהיה תנאי לכניסה לשירות הלאומי.

יודגש כי מתנדבי השירות הלאומי ישמשו כוח עזר חינוכי בבתי הספר ולא ילמדו בשעות התקן.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף לשירות לאומי, טל' 02-5603584.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006