חוזר זה מבוטל
בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  רשימת המקצועות הטכנולוגיים שמעמדם שונה לצורך זכאות
לתעודת בגרות

4.3-2

המקצוע

בחירה מחייבת

תרבות כללית

בחירה נוספת

רמות הבחינה(י"ל)

סמלי השאלונים

התחולה

מדעי הטכנולוגיה

+

+

+

2, 3, 5

894200/300/500

התשס"ג

מכניקה הנדסית

+

+

 

3, 5

838300/500

התשמ"ט

מערכות סיב"ם תיב"ם

 

 

+

3, 5

850300/500/399

התשמ"ט

מערכות מכונאות רכב

 

 

+

3, 5

869300/500

התשמ"ט

מערכות אלקטרוניקה וחשמל רכב

 

 

+

3, 5

849300/500

התשמ"ט

בקרה במכונות

+

+

 

3, 5

819300/500

התשמ"ט

מערכות מכטרוניקה

+

+

 

3, 5

843300/500

התשס"ה

מערכות תעופה

 

 

+

3, 5

853300/599

התשמ"ט

מדעי הים

 

+

+

3, 5

844330/510

התשס"ה

ימאות וספינות

 

 

+

3, 5

801300/500

התשס"ה

תרמודינמיקה טכנית

+

+

 

3, 5

886300/500

התשמ"ט

אלקטרוניקה ומחשבים

+

+

 

3, 5

815300/500/377/599

התשמ"ט

מערכות אלקטרוניות

+

+

 

3, 5

815300/500/377/599

התשס"ה

מחשוב ובקרה

 

+

+

3, 5

834300/500/377/599

התשמ"ט

מחשבים ומערכות

 

+

+

5

833599

התשס"ה

מערכות חשמל

+

+

 

3, 5

845300/500/377/599

התשמ"ט

מערכות פיקוד ובקרה

 

+

+

3, 5

848300/500/377/599

התשס"ה

קירור ומיזוג אוויר

 

+

+

3, 5

874300/500/377/599

התשמ"ט

טכנולוגיות הבנייה

+

+

 

3, 5

810300/500

התשס"ד

תכנון הנדסי של מבנים

+

+

 

3, 5

881300/500

התשמ"ט

אדריכלות

+

+

 

3, 5

827300/500

התשמ"ט

עיצוב

+

+

 

3, 5

891300/500

התשמ"ט

אמנות שימושית

+

+

 

3, 5

816300/500

התשמ"ט

טכנולוגיה מוכללת

+

+

+

5

895599

התשנ"ו

מדעי הנדסה

+

+

+

3, 5

896300/500/599

התשס"ד

אופטיקה יישומית

+

+

 

3, 5

814300/500/599

התשמ"ט

מערכות צילום

+

+

 

3, 5

871300/500/599

התשמ"ט

טלוויזיה וקולנוע

 

 

+

3, 5

828300/500/599

התשמ"ט

תקשורת וחברה

+

+

 

3, 5

832300/500/599

התשנ"ח

הפקות ותקשורת

 

 

+

3, 5

862300/500/599

התשמ"ט

מדעי המחשב

+

+

 

3, 5

899300/500

התשמ"ט

תכנון ותכנות מערכות

+

+

+

3, 5

883300/500

התשס"ד

מערכות מידענות ממוחשבות

 

+

+

3, 5

882300/300

התשס"ה

כימיה טכנולוגית

+

+

 

3, 5

831300/500

התשמ"ט

מע' ביוטכנולוגיה

+

+

 

3, 5

842300/500

התשס"ה

מינהל וכלכלה

+

+

 

3, 5

839300/500

התשס"ד

חשבונאות

+

+

 

3, 5

855300/500

התשמ"ט

ניהול משאבי אנוש

+

+

 

3, 5

808300/500/377/599

התשס"ד

ניהול הייצור

+

+

 

3, 5

817300/500/377/599

התשס"ג

ניהול התפעול

+

+

 

3, 5

809300/500

התשס"ד

שיווק וקידום מכירות

+

+

 

3, 5

876300/500/377/599

התשמ"ט

ימאות-חובלות

 

 

+

3, 5

830300/500

התשמ"ט

תורת הסיעוד

+

+

 

3, 5

879300/500

התשמ"ט

מדעי הבריאות

 

+

+

3, 5

889310/510

התשס"ה

מערכות רפואיות

 

 

+

3, 5

860310/510

התשמ"ט

פסיכולוגיה התפתחותית

+

+

 

3, 5

870300/500

התשמ"ט

יישומי פעילויות בחינוך

 

 

+

3, 5

822300/500

התשמ"ט

הוראה והדרכה

 

 

+

3, 5

833300/500

התשמ"ט

תיירות

+

+

 

3, 5

880300/500

התשמ"ט

ניהול תיירותי

 

 

+

3, 5

877300/500

התשמ"ט

ניהול מלונאי

 

 

+

3, 5

873300/500

התשמ"ט

מדעי התזונה

 

 

+

3, 5

887300/500

התשמ"ט

אמנות הבישול והאפייה המלונאית

 

 

+

3, 5

813300/500

התשמ"ט
בשאלות אפשר לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל תחום טכנולוגיה,
טל' 03-6896809 ו-050-6282121.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006