חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי .7

חידונים

7.3

  חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי, התשס"ז

7.3-1

1.  החומר לחידון התנ"ך לשנים התשס"ז-התשס"ט
1.1 לחידון הבית ספרי

בראשית: כל הספר

שמות: פרקים א'-כ', כ"ד, ל"א-ל"ד

במדבר: י'-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז

יהושע: א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד

שופטים: כל הספר

יונה: כל הספר

רות: כל הספר
1.2 לחידון המחוזי - תוספת לנ"ל

שמואל א'-ב': כל הספר

מלכים א'-ב': כל הספר

ישעיה: א'-י"ב, נ"ח-ס"ו

חגי: כל הספר

זכריה: א'-ד', ח', י"ד

מלאכי: כל הספר

משלי: כ"ב-ל"א

שיר השירים: כל הספר

עזרא: א', ג', ד', ח', ט', י'

נחמיה: א'-ח'
1.3 לחידון הארצי - תוספת לנ"ל

ירמיה: א'-כ"ג, ל'-ל"ד

יחזקאל: י"ז-כ', כ"ז-כ"ח, ל"ג-ל"ט

הושע: א'-ב'-, י"א-י"ד

יואל: כל הספר

תהלים: א', ח', י"ב, ט"ו, י"ט, כ', כ"ג, כ"ד, ל"ד, מ"ב, מ"ה, מ"ח, נ"א, ע"ב, ק"ד, קכ"א, קכ"ב, ק"ל
1.4 לחידון הארצי המסכם - תוספת לנ"ל

עובדיה: כל הספר

חבקוק: כל הספר

צפניה: כל הספר

איוב: א'-ב', ל"ח-מ"ב
1.5 לחידון העולמי - תוספת לנ"ל

ויקרא: י"ט, כ"ד, כ"ה

דברים: ט"ו-כ"ו, ל"א-ל"ד

2.  הנושא המרכזי

חידון התנ"ך עומד השנה בסימן "ירושלים, 40 שנה לאיחודה".


3.  לוח הזמנים לשנת התשס"ז

חידונים בית ספריים: יום שלישי, י"ד בכסלו התשס"ז (5.12.06)

חידונים מחוזיים: יום שלישי, י"ט בטבת התשס"ז (9.1.07)

חידונים ארציים: יום שלישי, י"ח בשבט התשס"ז (6.2.07)

החידון הארצי המסכם: יום שלישי, כ"ג באדר התשס"ז (13.3.07)

החידון העולמי: יום העצמאות, יום שלישי, ו' באייר התשס"ז (24.4.07).

הוראות הקבע הנוגעות לחידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי מובאות בחוזר "הוראות קבע" סו/3(א), סעיף 7.3-5.
לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר רפי מרז'ן, מרכז חידון התנ"ך במינהל
החברה והנוער, טל' 02-5603155/6 ו-050-6283433.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006