עובדי הוראה .8

הכשרת עובדי הוראה

8.2

  המרכז להשתלמויות לעו"ה בכירים במדעים ובטכנולוגיה
  ובמתמטיקה בשלומי – שנה"ל התשס"ז

8.2-2

"המרכז" נקבע על ידי מנכ"ל המשרד בשנת 1993 כמוסד מוביל בכל הנוגע להשתלמויות במדעים ובטכנולוגיה, במתמטיקה ובמחשבים ליישום דוח "מחר 98" (דוח הוועדה בראשותו של פרופ' חיים הררי).

מתקני הלימוד ב"מרכז" נבנו במגמה לאפשר קיום השתלמויות בתנאי לימוד משופרים, משולבים באירוח מלא ובתנאי פנימייה נוחים. חדרי הלימוד צוידו בציוד מעבדתי ובאמצעי עזר חדישים להוראה, במחשבים ובתקשורת שיאפשרו קיום קורסים ברמה גבוהה. לרשות המשתלמים מרכז משאבים על שם שמחה גוטליב ז"ל, ובו מאגרי מידע כתובים וממוחשבים וחדר עיון מרווח. במקום גם פועלת רשת מחשב אלחוטית המאפשרת למשתלמים לגלוש באינטרנט באמצעות מחשבם האישי, בתנאי שמותקן בו כרטיס רשת אלחוטית.

המרכז פועל על ידי מכללת יהודה ושומרון, בפיקוח האגף להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה במשרד החינוך.

מטרות "המרכז"
1. להטמיע את מדיניות המשרד לביצוע חשיפה מערכתית מתוכננת של אוכלוסיות היעד הרלוונטיות לחידושים במדעים ובטכנולוגיה, במתמטיקה ובמינהל חינוכי במגמה לאפשר תהליכי שינוי ולקצר את הטמעתם באופן משמעותי
2. להעלות את רמת ההוראה בתחומי המדע והטכנולוגיה והמתמטיקה של עובדי מערכת החינוך:
א. ללמד דרכי הוראה מגוונות ולהדגיש את אופן יישומן בתכניות לימודים במדע ובטכנולוגיה ובמתמטיקה תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראתם
ב. להכיר למורים סביבות למידה מתקדמות
ג. לקדם הישגים בהוראת המדע והטכנולוגיה באמצעות שיפור מיומנויות (תקשורת מדעית, הפעלת ציוד...)
3. להכשיר אוכלוסיות יעד בנושאים נבחרים בזמן קצר.


הפעילות הלימודית בשנה"ל התשס"ז כוללת את תחומי התוכן האלה:
1. רקע מדעי בתחומים הדיסציפלינריים והאינטרדיסציפלינריים במדעים ובטכנולוגיה (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה) ובמתמטיקה: היכרות עם תכניות הלימודים בתחומים האלה (רציונל ומפרטי תוכן ויישומן)
2. אוריינות מדעית
מושגים, עקרונות, תופעות ותהליכים הלקוחים מתוך המדע הקשורים לחיים, לחומרים, לאנרגיה ולעולם מעשה ידי אדם
ציוד מדעי טכנולוגי - הכרה, ארגון והפעלה
בטיחות במעבדה
חומרים מסוכנים
מיומנויות מעבדתיות
3. תהליכי הוראה ולמידה בסביבות למידה מתקדמות: תחנה מטאורולוגית, גינה לימודית ממוחשבת, חממית, תוכנות מגוונות, מצלמות דיגיטליות, ערכות לגו ממוחשבות ועוד
4. מיומנויות מחשב
5. ציוד היקפי להוראה - היכרות והפעלה
6. חינוך לערכים: איכות הסביבה, איכות החיים, מדע וטכנולוגיה ויהדות
7. פילוסופיה של המדע ופילוסופיה חינוכית והשתמעותן להוראת מדע וטכנולוגיה ומתמטיקה
8. פסיכולוגיה קוגניטיבית ודרכי חשיבה של תלמידים ותפיסת מושגים מדעיים
9. כלי ניהול למנהלים
כלי הערכה
בניית חזון בית ספרי
חשיבה יצירתית ופתרון בעיות
טיפוח יזמות בית ספרית
ניהול תרבות איכות ארגונית במוסדות חינוך (ISO 9002, ISO 14000)
בניית אתר בית ספרי
למידה חוץ-כיתתית של המקצועות מדע וטכנולוגיה ומתמטיקה.

מסגרת ההשתלמות
1. הקורסים מתקיימים -
- במשך 3 ימים (28 שעות)
- במשך 4 או 5 ימים (40 או 50 שעות בהתאמה)
- בימי עיון
- בימי עיון מתמשכים של כ-10 מפגשים, במהלך שנת הלימודים (סה"כ 56 שעות לגמול).
2. מסגרות תוכני הקורס נקבעות במשותף עם המפמ"רים ועם הפיקוח הארצי.
3. מספר המשתתפים בכל קורס הוא 32-26 משתלמים.

גמול השתלמות

עובדי הוראה שימלאו אחר דרישות הקורס יקבלו אישור לגמול השתלמות - עם ציון - על מספר שעות ההשתלמות שלמדו, בהתאם לתקנות המשרד.

הארגון וסדרי ההרשמה לקורסים

1. ההרשמה להשתלמויות תיעשה במחוזות על ידי המפקחים המקצועיים למדע ולטכנולוגיה, למחשבים ולמתמטיקה ועל ידי המפקחות על גני הילדים, על פי הנחיית הנהלת המחוז. אפשר להירשם להשתלמויות באמצעות האתר באינטרנט, www.shlomi.org.il.
2. ההסעה למרכז תהיה מתחנת הרכבת בנהריה למרכז בשלומי ביום ההגעה, בשעה קבועה.
3. המשתלמים יקבלו החזר של הוצאות נסיעה בכפיפות לנהלים בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 3.3-4, "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים".
4. דמי ההרשמה עבור השתלמות בת שלושה ימים הם 255 ש"ח, עבור השתלמות בת חמישה ימים - 350 ש"ח ועבור ימי עיון - 85 ש"ח ליום ו-170 ש"ח ליומיים.

מידע חשוב
1. ההרשמה
א. למרכז בשלומי אתר בית ופורטל בית באינטרנט, ואפשר למצוא שם מידע אודות תכנית ההשתלמויות השנתית ותוכני ההשתלמויות, נוסף לחומר העשרה מגוון לאנשי חינוך.
ב. אפשר להירשם להשתלמויות באמצעות האתר (מידע על כך מצוי באתר).

כתובת האתר: www.shlomi.org.il

כתובת הפורטל: http://portal.shlomi.org.il
2. הכתובת למשלוח דואר ולבירורים

המרכז להשתלמויות מורים במדע ובטכנולוגיה, שלומי, ת"ד 1156, מ' 22832, דוא"ל idagonen@macam.ac.il, טל' 04-9809165, פקס' 04-9809169.
3. למרכז בשלומי תו תקן של מכון התקנים 9002 ISO (משנה"ל התשנ"ט).
4. בשנת הלימודים התשס"ז יהיה המרכז סגור בתאריכים האלה:
- חופשת סוכות: ט"ז-כ' בתשרי, 8-12.10.06
- חופשת פסח: י"ד-כ"א בניסן, 2-9.4.07
- חופשת הקיץ: כ"ט בתמוז-ב' באלול, 15.7-16.8.07.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006