תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

  אירועי יום הזיכרון האחד עשר ליצחק רבין

9.3-1

1.  כללי
1.1 השנה ימלאו 11 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997" יצוין יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין השנה ביום ה', י"א במרחשוון התשס"ז, 2.11.06.
1.2 סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל מוסד חינוכי.
1.3 סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שתוקדשנה לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה". סעיף זה חל על כל בתי-הספר, ללא הבדל השתייכות, מיקום או מעמד.

2.  מוסדות החינוך
2.1 במהלך יום הזיכרון כולו תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות אחרות. יש לחתור לכך שפעילות זו תתחיל עוד קודם לכן ושיום הזיכרון יסכם אותה לימודית ורגשית.
2.2 מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו בשאר הפעילויות, יבואו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק, ואין להסתפק באחד מהם בלבד. בבתי הספר הדתיים ילמדו משניות, ייאמרו פרקי תהלים, ותיערך תפילה לעילוי נשמתו של יצחק רבין ז"ל. כמו כן תינתן שעת מחנך.
2.3 דמותו ופועלו של רבין יועלו תוך הדגשת היותו פטריוט יהודי וישראלי: בנעוריו כלוחם בפלמ"ח, בבחרותו כמפקד וכפורץ הדרך לירושלים הנצורה בתש"ח, בשירותו הארוך בצה"ל, בתפקידו כרמטכ"ל הניצחון, כמאחד ירושלים וכנושא "נאום הר-הצופים" במלחמת ששת הימים, בשירותו כשגריר ישראל בארה"ב, בכהונתו הראשונה כראש הממשלה שחתמה על הסכמי-הביניים עם מצרים ובכהונתו האחרונה כראש הממשלה שבעיצומה נרצח, כמחדש ההשקעות בתשתיות ובחינוך, כעושה שלום עם ירדן וכמוביל המאמץ להגיע להסדר עם הפלשתינאים.
2.4 הנושא המרכזי השנה, בהמשך לשנה הקודמת, הוא "ממחלוקת לשיח", הדגשת הצורך לנהל שיחה בין המחזיקים באמונות ובתפיסות עולם שונות, הדגשת החשיבות של כללי המשחק בחברה דמוקרטית, ניהול אי-הסכמות ומחלוקות בדרכי שיח, דיון בערכים משותפים וחיזוק הסולידאריות בחברה הישראלית, שכן: "בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות, אך ההכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות" (יצחק רבין בנאומו האחרון).
2.5 יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות באופנים שונים, תוך התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, על פי הנושאים האלה:
א. ההכרה בחובתם של כל האזרחים, ללא הבדל השקפה, לכבד ולקיים את חוקי המדינה
ב. ההכרה כי בחברה הישראלית הדרך היחידה לקבלת הכרעות מעשיות היא הדרך הדמוקרטית
ג. הבהרת פגיעתה החמורה של האלימות בערכי מוסר אוניברסליים וייחודיים
ד. הבהרת סכנתה של האלימות בענייני הציבור והמדינה לאינטרס הקיומי המתמשך של העם היהודי במדינתו ולחברה הישראלית בכללותה
ה. בירור ייחודו של רצח מנהיג נבחר כסוג של "התנקשות" ביציבות המדינה והמשטר הדמוקרטי ופגיעה בכל אזרחיה
ו. בירור המשמעות של "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו" (פרקי אבות פרק שני, משנה ז')
2.6 נוסף לפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית מומלץ ליזום ולקיים, ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו, פעילויות משותפות עם הורים, עם בתי-ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמי-קהילה.
2.7 בפעילויות יום הזיכרון שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים. אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות שאינן קשורות לאירוע.

3.  יישובים ומחוזות

אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביזמות של רשויות מקומיות, מתנ"סים וועדי-הורים יישוביים. פעילויות מחוזיות של המשרד תיקבענה על ידי מנהלי המחוזות.


4.  טקסים ואירועים ממלכתיים
4.1 טקס פתיחת אירועי הזיכרון, בהשתתפות תלמידים ובני נוער מבית הספר ע"ש רבין בהוד השרון, יתקיים בבית הנשיא ביום רביעי, י' במרחשוון התשס"ז, 1.11.06, בשעה 17 (השתתפות עפ"י הזמנות).
4.2 טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, יתקיים ביום חמישי, י"א במרחשוון התשס"ז, 2.11.06, בשעה 17, בהר הרצל בירושלים. הטקס יועבר בשידור ישיר בטלוויזיה. הטקס מאורגן ומופק על ידי מטה ההסברה.
4.3 ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויו"ר הכנסת, תתקיים ביום חמישי, י"א במרחשוון התשס"ז, 2.11.06, בשעה 17, בכנסת. הטקס יועבר בשידור ישיר בטלוויזיה.
4.4 במוצאי שבת, י"ג במרחשוון התשס"ז, 4.11.06, תתקיים עצרת בכיכר רבין.

5.  עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין במערכת החינוך

העצרת תתקיים במעמד שרת החינוך, מנכ"ל המשרד וההנהלה הבכירה ביום חמישי, י"א במרחשוון התשס"ז, 2.11.06, בשעה 11, באולם התיאטרון ז'ראר בכר. העצרת נערכת על ידי מינהל החברה והנוער והאגף לחינוך יסודי, בשיתוף עם מטה ההסברה. האירוע ישודר בשידור ישיר בטלוויזיה החינוכית. בתום העצרת יצאו בני הנוער לסיורים באתרים הקשורים לפועלו של יצחק רבין.


6.  השתלמויות וחומרי למידה
6.1 בחודש הקרוב תגיע לבתי הספר ערכת הלמידה שהופקה על ידי המשרד בשיתוף עם מרכז רבין: "ממחלוקת לשיח". הערכה כוללת שני תקליטורים ועליהם חומרי לימוד המותאמים לכל הגילים והמגזרים למן הקדם-יסודי ועד העל-יסודי, ובתוכם סרטים פרי יצירתם של תלמידים וסדנה לימודית להעברתם; שירים הקשורים לדמותו ולפועלו של רבין וסדנה לימודית להעברתם; הצעות לטקסי זיכרון; לקט פעילויות וחומרי למידה, תקצירים והפניות לחומרי למידה קודמים בנושא.

מומלץ להיעזר גם בערכה הנמצאת בבית הספר מהשנה שעברה, "על פרשת דרכים - ממחלוקת לשיח".
6.2 המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר מקיים השתלמויות, ובמסגרתן יוקדש פרק זמן להיערכות לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הרפרנטיות של מטה שנהר וקרמניצר במחוז או אל מטה שנהר וקרמניצר בירושלים, לגב' כוכבה יחזקאל, טל' 02-5603537, פקס' 02-5602883.
6.3 חומרי למידה עבור החינוך הקדם-יסודי יישלחו אל הגנים וכן יועלו על אתר החינוך הקדם-יסודי, www.education.gov.il/preschool.
6.4 כל חומרי הלמידה שהפיק המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר יועלו על אתר המטה, www.education.gov.il/mate.
6.5 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, בשיתוף עם המחוזות במשרד, מציע מגוון השתלמויות וימי עיון לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים אפשר לפנות אל המחלקה לחינוך במרכז רבין, טל' 03-7453333, או אל הגב' אילנה רבינוביץ, שלוחה 3346.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006