תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

  סיוע בנושא פינות חי במערכת החינוך

9.7-1

1.  מטה פינות החי במערכת החינוך

מטה פינות החי במערכת החינוך מסייע לבתי ספר בכל הקשור להקמה ולתחזוקה של פינות חי במוסדות החינוך. המטה יופעל החל מתחילת שנת הלימודים התשס"ז על ידי היחידה לנוער שוחר מדע במינהל למחקר חקלאי בבית דגן.

אפשר לפנות לבקשת סיוע למר בנצי דבש, טל' 054-5637854, דוא"ל Dvash@tzuba.org.il.

פרטים נוספים אפשר לקבל מהמפמ"ר לחקלאות ולמדעי הסביבה, מר ישראל ויסנשטרן, טל' 050-6282087.


2.  קורס להכשרת מרכזי פינות חי במערכת החינוך

קורס להכשרת מרכזי פינות חי במערכת החינוך יתקיים במהלך שנת הלימודים התשס"ז ביחידה לנוער שוחר מדע במינהל המחקר החקלאי במכון וולקני בבית דגן. הקורס הוא ביזמת הפיקוח על הוראת החקלאות ומדעי הסביבה, שפ"י והיחידה לנוער שוחר מדע במינהל המחקר החקלאי ובתמיכת המשרד לשמירת הסביבה.

הקורס הוא בהיקף של 112 שעות, והוא כולל מפגשים בני 4 שעות לימוד, בימי שלישי, החל מהשעה 16, פעם בשבועיים, וכן 5-4 ימי סיור בחופשות.

עם גמר הקורס והעמידה במטלות יקבלו מסיימי הקורס תעודה של "מרכז פינות חי במערכת החינוך"

הקורס יתחיל בתחילת חודש נובמבר, ויסתיים בחופשת הקיץ של שנת הלימודים התשס"ז.לבירור פרטים נוספים: מר בנצי דבש, טל' 054-5637854,
ומר ישראל ויסנשטרן, טל' 050-6282087 או 03-6898829.

טופס הרשמה לקורס מרכזי פינות חיהודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006