מקצועות הלימוד .9

חינוך גופני

9.7

  תכנית לימודים חדשה במתמטיקה לבית הספר היסודי בכל המגזרים

9.7-2

תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לבית הספר היסודי בכל המגזרים יצאה לאור. התכנית נשלחה לכל בתי הספר היסודיים, למרכזי הפסג"ה, למכללות ולבתי הספר לחינוך.

בשנת הלימודים התשס"ז תחייב התכנית את כיתות א'-ה', ובשנת הלימודים התשס"ח את כל שכבות הגיל בבית הספר היסודי.

בימים הקרובים תועלה התכנית לאתר האינטרנט של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tal/mathyesodi.אפשר לרכוש את חוברת תכנית הלימודים בהוצאת "מעלות", קרליבך 29, תל אביב,
טל' 03-5614121.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/1, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006