ארגון ומינהל .3

בינוי ופיתוח

3.2

  יישום חוק שוויון הזכויות לאנשים בעלי מוגבלות במערכת החינוך

3.2-1

בחודש מרס 2005 נחקק חוק שוויון הזכויות לאנשים בעלי מוגבלות. החוק מחייב הנגשת מבנים, תשתיות וסביבה קיימים וחדשים וכן את הנגשת השירות הניתן לציבור באופן שאנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית, נפשית, קוגניטיבית והתפתחותית יוכלו לגשת ולהיכנס לכל מקום ציבורי, לנוע בו וליהנות באופן מלא מהשירות הניתן בו.

משרד החינוך נערך לתקצוב ההנגשה של מוסדות החינוך בכל רחבי הארץ על פי דרישות החוק. במסגרת ההיערכות ליישום החוק ערך משרד החינוך מכרז לבחירת חברה שתקיים סקר כדי למפות את ההתאמות הנדרשות בכל מוסד חינוך. החברה שזכתה היא חברת "אשד - משאבי ניהול והנדסה בע"מ". כדי לסייע למשרד החינוך ביישום החוק מנהלי בתי-הספר נדרשים לשתף פעולה עם הסוקרים שיגיעו מטעם החברה. הסוקרים שיגיעו למוסדות החינוך יהיו מצוידים באישור מטעם החברה.

רשויות מקומיות אשר ברשותן סרטוטים של תיחום מבני מוסדות החינוך (קונטור חיצוני) ושל מיקומם על מגרש המוסד מתבקשים לשלחם לכתובת זו: "אשד - משאבי ניהול והנדסה בע"מ", פרויקט נגישות, המפעל 13, אור יהודה 60221.

עיקר הסקר ייערך בחודשים אוקטובר-דצמבר 2006. משך ביצוע הסקר כשעתיים.

בעת ביצוע הסקר יש לצרף מלווה מטעם המוסד, שיראה לסוקר את כל המבנים הקיימים במוסד ויוכל לספק תשובות לחלק משאלות הסוקרים. בסיום הסקר יאשר נציג המוסד בחתימתו את ביצוע הסקר במוסד.בשאלות אפשר לפנות אל מר אודי כתריאל, מנהל אגף הבינוי והתקצוב
במינהל הפיתוח, טל' 02-5603354.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006