ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

  חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי היחידות

3.6-2

1.  אוח - אינטרנט ומידע חינוכי
1.1 מערכת שיבוץ זמני של תלמידי הצפון

באתר מערכת לשיבוץ תלמידי הצפון אשר נאלצו להישאר גם לאחר פתיחת שנת הלימודים מחוץ למקומות מגוריהם.


כתובת האתר:
http://hinuch.education.gov.il/TlmNet.
1.2 אתר "תקנט"

עלה לאוויר אתר "תקנט". האתר נועד לאפשר לראשונה לבתי הספר להפיק דוחות תקן מתוך מערכת התקן של משרד החינוך.

האתר מבוסס על דף הזדהות ועל דף נוסף המאפשר הפקת דוחות על ידי משתמש שהזדהה באתר. ההזדהות נעשית על ידי הכנסת ססמאות, וכן את שם המשתמש ואת סמל המוסד.


כתובת האתר:
http://hinuch.education.gov.il/Teken.Net.
1.3 "מערכת רמת שירות"

"מערכת רמת שירות" מאפשרת לבתי ספר בחטיבה העליונה לדווח למשרד החינוך באופן ממוחשב את הנתונים של עובדי הסיוע ושל סביבת תומכי ההוראה. דוח זה נועד לקבוע את אחוז רמת השירות במוסד והוא משמש אחד הקריטריונים בחישוב שכר הלימוד.


כתובת האתר:
http://hinuch.education.gov.il/RMT.
1.4 מערכת תלושי שכר וטופסי 106

המערכת מאפשרת צפייה בתלושי שכר, כמפורט להלן:
1. צפייה בתלושי השכר סמוך ליצירתם ולפני תום החודש
2. צפייה בתלושי שכר ישנים החל משנת 2000
3. צפייה בגיליון ההפרשים
4. צפייה בפירוט השעות ששולמו למורים ממלאי מקום.

כמו כן המערכת מאפשרת צפייה בטופסי 106. במסגרת שיפור השירות פורסמו באתר טופסי ה-106 של עובדי ההוראה. המאגר מכיל נתונים משנת 1994.

הכניסה למערכת אפשרית לאחר הזדהות באמצעות קוד המשתמש והססמה האישית שנשלחו למוסד שבו עובדי ההוראה מועסקים.


כתובת האתר:
https://meyda.education.gov.il/etlush.

2.  אתרי היחידות
2.1 המינהל לתקשוב ולמערכות מידע - "שמים את הצפון במרכז"

פותחים את שנת הלימודים וחוזרים לשגרה לאחר המלחמה בצפון. המינהל הקים אתר חדש ובו עדכונים ונהלים, ערכות הפעלה לכיתות ולגנים ומידע לצוות החינוכי, להורים ולתלמידים.


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/Tzfon.
2.2 אתר מינהל החינוך הדתי

עלה לאוויר האתר של מינהל החינוך הדתי. באתר מתעדכנים חוזרי המינהל והאלפון המינהלי, ומתפרסמים פעילויות היחידות והאגפים, השתלמויות וכנסים ופרסומי האגף. בנוסף אפשר למצוא באתר מידע על תכניות הלימודים ועל המבחנים, על יזמות חינוכיות של האגף, וכן מידע המיועד לרבני בתי ספר. באתר קישורים לאתרים נוספים בעלי זיקה לתחום.


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/hemed.
2.3 מידע מאתרי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
  א. היסטוריה

באתר מבחר הצעות לארגון הלמידה בשיעורי היסטוריה בחטיבת הביניים.

כתובת האתר: www.education.gov.il/tal/portal-
חומרי עזר למורה > היסטוריה > מד"ל חט"ב.
  ב. מתמטיקה

באתר מובאת תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לבית הספר היסודי בכל המגזרים. בשנת הלימודים התשס"ז תחייב התכנית החדשה את כיתות א'-ה', ובשנת הלימודים התשס"ח היא תחייב את כל שכבות הגיל בבית הספר היסודי.

כתובת האתר: www.education.gov.il/tal/mathyesodi - > מסמך התכנית.  ג. ביולוגיה

באתר מובאת תכנית הלימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה בכל המגזרים. תכנית הלימודים בביולוגיה פורסמה בשנת 2003, ושונתה ב-2006 בעקבות הנחיה ליצור תכנית אחת משותפת לתלמידי הביולוגיה ולתלמידי מדעי החיים והחקלאות. שתי התכניות תילמדנה במקביל במהלך השנים התשס"ז והתשס"ח. תלמידים שהחלו ללמוד ביולוגיה בכיתה י' לפני שנת התשס"ו ובמהלכה ילמדו על פי התכנית של 2003, והחל משנת התשס"ז ילמדו תלמידי כיתה י' על פי התכנית של 2006.

כתובת האתר: www.education.gov.il/tal/portal - תכניות לימודים > חטיבה עליונה > ביולוגיה.  ד. מדעי הסביבה

עלו לאתר קובצי word המכילים מדריכים למורה בתחומים אלו: משאבים וסביבה, חיים וסביבה ואדם וסביבה.

כתובת האתר: www.education.gov.il/tal/portal - חומרי עזר למורה > מדעי הסביבה > מד"לים.


הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006