בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  תכנית לימודים מורחבת באזרחות בחינוך הכללי, הדתי ,הערבי והדרוזי

4.3-4

מקצוע האזרחות נלמד החל משנת הלימודים התשס"ג בהיקף מורחב של עד 5 י"ל בחינוך הכללי, הדתי ,הערבי והדרוזי.

מקצוע האזרחות מאושר ברמה של 5 י"ל כמקצוע בחירה מחייבת ותרבות כללית.
אישור זה תקף וחל על כל התלמידים שנבחנו משנת הלימודים התשס"ה.
בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לאזרחות, הגב' אסתי ברנד,
טל' 02-5603599, ו-050-6282733.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006