חוזר זה בוטל

דרכי הוראה .6

טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית

6.2

  היתר להדרכת טיולים

6.2-1

בהמשך לסעיף 6.2-23 בחוזר הוראות הקבע סד/9(א), שבו הודענו ש"יורשו להדריך בטיולי מערכת החינוך רק מדריכים שיש להם היתרי הדרכה המאושרים על ידי משרד החינוך", אישר משרדנו ל-16 גופים ומוסדות מתאימים להכשיר מדריכי טיולים למערכת החינוך.

בסעיף הנ"ל גם הודענו שהמשרד החליט על הפעלה הדרגתית של ההוראה במשך שלוש שנים, עד להפעלתה המלאה.

אלה הנחיותינו לשנת הלימודים התשס"ז:
1. בכל טיול יהיה מספר המדריכים בעלי היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך לא פחות מ-50% מסך כל המדריכים בפועל.
2. המדריכים יורשו להדריך אך ורק באזורי הטיול שהם הוכשרו והוסמכו להדריך בהם.
3. רכז המדריכים בטיול בפועל יהיה בעל תעודת "מדריך מוסמך לטיולי מערכת החינוך" לפחות ומורשה להדריך באזורים שבהם הטיול מתקיים.
4. טיולים המודרכים על ידי מחנכי כיתות או על ידי מורים אחרים מבית הספר או על ידי מדריכי של"ח וידיעת הארץ פטורים מהיתר זה.


לבירורים אפשר לפנות למינהל החברה והנוער, כמפורט להלן:
- אל מר מושיק כהן, תחום של"ח וידיעת הארץ, טל' 050-6283195
   ו-02-5603888
- אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים, טל' 050-6282196,
   ו-02-5603005/6.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006