חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי .7

התנדבות

7.2

  ימי התרמה ארציים בהשתתפות תלמידים לשנת התשס"ז

7.2-1

1.  כללי
1.1 משרד החינוך רואה בפעילות ההתנדבותית למען הזולת ערך חינוכי רב. חינוך הנוער לאזרחות טובה ולרגישות לצורכיהם של חולים, נכים, פגועים ונזקקים בחברה הוא אחד מיעדיה של מערכת החינוך. נושא ההתרמות הוא חלק מתכנית חינוכית שמשרד החינוך מנהיג במטרה לחנך את התלמידים ליטול חלק בעשייה למען הציבור ללא תמורה ולפתח מודעות אנושית וחברתית.
1.2 הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים באופן מעשי תהיה בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר, בהתייעצות עם מועצת התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי. הפעילות ההתנדבותית יכולה להיות בקשר עם תכנית "המחויבות האישית" או במסגרתה.
1.3 ימי התרמה ארציים בהשתתפותם של תלמידים בבתי-הספר וחניכים בתנועות הנוער הם חלק מפעילות התנדבותית זו. משרד החינוך מבקש לקיים את מבצע ההתרמה בכל מוסדות החינוך בארץ.

2.  מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות
2.1 המנהל הכללי של משרד החינוך מבקש מהרשויות המקומיות לפרסם על גבי לוחות המודעות של הרשות ובאמצעים אחרים העומדים לרשותן את מועדי ההתרמה ואת שמות העמותות המתרימות, תוך ציון העובדה שההתרמה תתנהל מדלת לדלת על ידי תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער. הרשויות תפרסמנה פנייה לאזרחים לקבל את המתרימים בספר פנים יפות, כמתחייב מהרתמה הנעשית בהתנדבות, כעזרה לזולת ושלא על מנת לקבל פרס.
2.2 על פי הוראות הקבע המובאות בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), סעיף 7.2-5, מחלקת החינוך ברשות המקומית תקבע את שיבוץ בתי הספר לימי ההתרמה השונים, ולכן רק לאחר שמחלקת החינוך תעשה זאת רשאים נציגי הארגונים לפנות אל בתי ספר לתיאום יום ההתרמה. יש להדגיש כי משרד החינוך או מי מטעמו אינו מעורב בהחלטה אילו בתי ספר יצאו לכל מבצע התרמה.
2.3 על פי הוראות הקבע בחוזר הנ"ל רשות מקומית רשאית לאשר את קיומם של שני ימי התרמה מקומיים נוספים, לעמותות מקומיות אשר אינן יכולות להיכלל בימי ההתרמה הארציים.

יום התרמה מקומי יתבצע רק לאחר ימי ההתרמה הארציים בשנת הלימודים (אחרי חג הפסח). אישור יום התרמה מקומי כרוך בבדיקת מטרות העמותה ודרכי פעולתה על ידי הרשות המקומית.

האחריות על יום התרמה מקומי, על ביטחון התלמידים ועל כל הנוגע ליום זה היא של הרשות המקומית, לפי ההנחיות המפורטות בחוזר הנ"ל.
2.4 לאור המצב הביטחוני יש להקפיד על מילוי הוראות הבטיחות והביטחון כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), סעיף 7.2-5. מומלץ להימנע מהצבת זוג תלמידות להתרמה באזורים מבודדים.

מועדי ההתרמה של האגודות להתשס"ז

שם האגודה שם המנכ"ל/המנהל הכתובת מס' הטלפון מס' הפקס' התאריך
האגודה למלחמה בסרטן - גב' מירי זיו
- מר גבי וייס
רח' רביבים 7, ת"ד 437, גבעתיים 53103 03-5719573 03-5732327 א' במרחשוון, 23.10.06
ניצן - האגודה לקידום לקויי למידה - מר גיל הלפרין
- גב' מלי דנינו
רח' המסגר 18, ת"ד 57304, תל אביב 61572 03-5372270 03-5371039 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
מיח"א גב' תמי מירון רח' רידינג 23, רמת אביב, תל אביב 69024 03-6994185 03-6994185 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
שמע מר זבולון גורני רח' פליטי הספר 30, תל-אביב 67948 03-5715657 03-5712017 כ"ט במרחשוון, 20.11.03
אח"א גב' אסתר תירוש שדרות יד לבנים 13, תל אביב 03-7303355 03-7396419 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
המכון לקידום החירש בישראל גב' יעל קקון תיכון עירוני ט', רח' טשרנא 7, תל-אביב 67329 03-6311595 03-6316891 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
המרכז לעיוור בישראל - מר הרצל מוכתר
- גב' שרה נחום
רח' דוד חכמי 10, תל-אביב 67778 03-7915537 03-7915540 כ"א בכסלו, 12.12.06
אקי"ם מר יוסי מלכה רח' פנחסן רוזן 69, הדר יוסף, תל-אביב 69410 03-7662222 03-6470055 י"ט בטבת, 9.1.07
איל"ן מר שמעון צוריאלי רח' גורדון 9, תל אביב 63458 03-5248141 03-5249828 י"ח בשבט, 6.2.07
על"ם מר ציון גבאי רח' קהילת סלוניקי 7, נאות אפקה, תל-אביב 59513 03-7686666 03-6470319 ט' באדר, 27.2.07
המועצה לילד החוסה גב' יהודית אלישר רח' פנחס רוזן 64, תל-אביב 69512 03-6475075 03-6475076 ט' באדר, 27.2.07
אגודת יד ביד - גב' זמירה דנינו
- מר לירון דנינו
רח' הנביאים 36, תל-אביב 64072 03-6203141 03-6203138 ט' באדר, 27.2.07
אל"י - האגודה להגנת הילד ד"ר חניתה צימרין אבן גבירול 14, תל-אביב 64077 03-6091930 03-6091727 ט' באדר, 27.2.07
אלו"ט גב' מרגלית תירוש כורזין 1, ת"ד 943 גבעתיים 63583 03-5718188
(239)
03-5718190 א' בניסן, 20.3.07
סוכרת נעורים גב' שלומית נוס שד' רוטשילד 10, תל-אביב 668811 03-5160171 03-5100724 א' בניסן, 20.3.07

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עפרה יאיר, ועדת המעקב הציבורית,
טל' 02-5603820.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006