תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  תחרות סיפורי עם "דור לדור יביע אומר"

9.15-2

המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם המפמ"ר לספרות בחינוך הכללי, מכריזים על תחרות סיפורי עם, "דור לדור יביע אומר". התחרות מיועדת לכיתות ו' בחינוך הממלכתי. התלמידים ירשמו סיפורי עם העוברים מדור לדור במשפחה/בקהילה וייתנו להם לבוש ספרותי.

ההרשמה לתחרות היא עד י"ז בכסלו התשס"ז, 8.12.06. המועד האחרון למשלוח הסיפורים: כ"ז בשבט התשס"ז (15.2.07). לפונים יישלח חומר עזר ותינתן הדרכה.

חלוקת הפרסים תתקיים בטקס ארצי במהלך חודש אדר (מרס).

לקבלת פרטים יש לפנות אל מר משה זעפרני, טל' 050-6283206, ואל מר בלפור חקק, טל' 050-6283199. אפשר גם לפנות אל המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במזכירות הפדגוגית, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5603165 (אל הגב' דינה עטר).

דף הרשמההודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006