תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

  עמותת מור"ג והפיקוח על הוראת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה –
  הפרס השנתי ע"ש רחבעם זאבי בנושא לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

9.7-6

1. עמותת מור"ג והפיקוח על הוראת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מקיימים תחרות פרסים שנתית לתלמידי המגמות ללימודי ארץ ישראל ולארכיאולוגיה.

יינתנו פרסים לגיאטופים מצטיינים כדלקמן:
- פרס ראשון : 1,500 ש"ח
- פרס שני: 1,000 ש"ח
- פרס שלישי: 750 ש"ח.
פרסים נוספים שיינתנו:
- פרס על עבודת שטח מצטיינת: 1,500 ש"חkkkk
- פרס על עבודה הקשורה לרחבעם זאבי, בנושא "את הארץ יש לטייל יחפים, שכן בכל מקום בו אנו דורכים, אנו דורכים על פסוקים" (סיורים ומקומות הקשורים למקרא): 1,500 ש"ח.
עבודות מצטיינות המועמדות לפרס יש לשלוח אל המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ד"ר מיכאל גרינצויג, עד י' בטבת התשס"ז, 31.12.03, לכתובת זו: האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, פארן 7, משרד החינוך, ירושלים 91911.
2. כמו כן יחולקו פרסים לבתי הספר המצטיינים בהוראת המקצוע:
- פרס ראשון: חמישה ימי סיור לתלמידי המגמה
- פרס שני: שלושה ימי סיור לתלמידי המגמה
- פרס שלישי: שני ימי סיור לתלמידי המגמה.
בתי ספר הרואים את עצמם מועמדים לקבלת הפרס מתבקשים למלא את הטופס כדוגמת זה שלהלן ולשלוח אותו אל המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל ולארכיאולוגיה עד י"ט במרחשוון התשס"ז, 10.11.06.
3. עמותת מור"ג גם תעניק פרס למורה המצטיין על פי חוות דעת הפיקוח.
4. טקס חלוקת הפרסים ייערך בתקופת ט"ו בשבט. על המועד המדויק תפורסם הודעה. תקנון הפרס פורסם בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), סעיף 9.7-11.
5. טופס הגשת המועמדות של בית הספר לקבלת פרס זאבי בנושא לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה,
ד"ר מיכאל גרינצוויג, טל' 02-5601091 ו-050-6282070.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/2, ט' בתשרי התשס"ו, 1 באוקטובר 2006