חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

  הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך

2.2-61

1.  מבוא
1.1 תמצית

סעיף זה מרכז את המדיניות, את ההנחיות ואת ההוראות בנושאים אלו: חינוך לתזונה נכונה, התארגנות להזנה, נוהלי ההתקשרות עם ספקי הזנה, ההרכב התזונתי של הארוחות, המלצות להרכב המזון המובא מהבית, מכירת מזון ושתייה במכונות אוטומטיות, במזנונים, בקפיטריות ובקיוסקים, מפרט סוגי המזונות והמשקאות המותרים ומומלצים למכירה וסוגי המזון והמשקאות האסורים למכירה במוסדות החינוך, וכן הנחיות של הפיקוח התברואתי.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר 2006
  ב. התחולה: כלל מוסדות החינוך
  ג. הסטטוס: החלפה
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
    - סעיף 2.2-20 בחוזר הוראות הקבע סא/5(א), "הזנה וחינוך תזונתי בגן הילדים" - מבוטל
    - סעיף 2.2-50 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "הזנה והסעדה במוסדות החינוך" - מבוטל
    - סעיף 2.2-52 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א) "רגישות יתר למזון בקרב ילדים" - בתוקף.
    - סעיף 2.2-56 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הנחיות הנוגעות לתכולת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה במוסדות החינוך" - מבוטל.
1.3 המשנה החינוכית

המסגרת החינוכית היא מסגרת טובה להקניית חינוך והרגלים בתחום התזונה. במסגרת זו ייחשפו התלמידים לנושא מבחינה לימודית ויתנסו הלכה למעשה באכילת מזון מגוון ובריא. התלמידים יפתחו ויאמצו, כדרך חיים, הרגלי אכילה בריאים, המבוססים על בחירה נכונה ועל שימוש בהמלצות מוסמכות.

דפוסי אכילה נכונים בגיל הילדות ובתקופת ההתבגרות מקדמים בריאות אופטימלית, גדילה תקינה והתפתחות אינטלקטואלית רציפה ומסייעים במניעת בעיות בריאות כגון מחסור בברזל, אנמיה, עודף משקל, השמנה והפרעות אכילה. לטווח הארוך תזונה נכונה מונעת תחלואה כגון מחלות לב וכלי דם, סוכרת או סרטן.

העיסוק בנושא הבריאות כחלק מהתרבות של המוסד החינוכי ושילוב של תכניות התערבות ברמה בית-ספרית יסייעו לתלמידים לממש ולמצות את יכולותיהם הלימודיות ולשפר את בריאותם על ידי אימוץ הרגלי התנהגות בריאים.

הזנה נאותה ומספקת במהלך הלימודים תוך הקפדה על האיכות, הגיוון, המינון והזמינות של המזון תשפר את הרכב המזון שהתלמיד צורך ותשפיע לטובה על בריאותו ועל יכולותיו. תזונה לא מאוזנת ולא מספקת תשפיע לרעה על היכולת הקוגניטיבית של התלמיד, ותפגע ביכולתו הלימודית ובבריאותו.

המזון והשתייה המובאים מהבית או הניתנים בהזנה או המוצעים במכונות לממכר מזון, בקפיטריות, בקיוסקים ובמזנונים משמשים תחליף לארוחות במשך השהות במסגרת החינוכית. לפיכך נדרשת התייחסות קפדנית להרכבם.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
  ב. בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות
  ג. מספר הטלפון: 02-5603220 ו-02-5603451
  ד. כתובת הדוא"ל: iritli@education.gov.il.
1.5 נספחים
  א. נספח א: המלצות להרכב ארוחת הבוקר בבית ולהרכב המזון המובא מהבית לבית הספר ולגן הילדים - להורים ולצוות החינוכי
  ב. נספח ב: תזונת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
  ג. נספח ג: הנחיות להכנת ארוחות ללא גלוטן לילדים חולי צליאק
  ד. נספח ד: הנחיות המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות להזנה במוסדות חינוך, בבתי הספר ובגני הילדים
  ה. נספח ה: תפריט לארוחת צהריים בשרית בבית הספר
  ו. נספח ו: תפריט למנה עשירה בחלבון לארוחת צהריים צמחונית בבית הספר
  ז. נספח ז: לארוחת כריכים בשריים, חלביים או צמחוניים
  ח. נספח ח: גודל המנה לפרות
  ט. נספח ט: תפריט לארוחת בוקר בגן הילדים וטבלת גודל המנה
  י. נספח י: תפריט לארוחת צהריים בשרית בגן הילדים וטבלת גודל המנה
  יא. נספח יא: תפריט למנה עשירה בחלבון לארוחת צהריים צמחונית בגן הילדים
  יב. נספח יב: הרכב מרקים נבחרים
  יג. נספח יג: פריטי המזון וגודל המנה לארוחת ביניים בגן הילדים.

2.  דגשים חינוכיים

האכילה במסגרת בית הספר או גן הילדים היא אירוע חינוכי. ההתארגנות וההכנות לקראת הארוחה, השיח החינוכי, ההתנהגות בעת האכילה, עמידה על קיומם ועל יישומם של כללי ניקיון ופינוי שאריות מזון ופסולת בתום הארוחה - כל אלה מעבירים לתלמיד מסר חינוכי משמעותי.

לארוחה במסגרת החינוכית, ובפרט בגן, יש היבטים חינוכיים-חברתיים. בגיל הרך הילד לומד לזהות את צרכיו ומפתח טעם אישי במזון. תהליך זה מושפע מאיכות המזון שהוא צורך, מכמותו ומדרך הגשתו. רצוי שהצוות החינוכי (המורה בביה"ס והגננת והסייעת בגן) יקפיד לאכול עם הילדים. לארוחה משותפת, עם מבוגר המשמש דוגמה אישית ודגם לחיקוי, יש חשיבות רבה בהעברת המסר החינוכי ובהפנמתו על ידי התלמידים.

לארוחה יש גם היבטים בריאותיים ואסתטיים. ככל שהדבר נתון להחלטת המוסד החינוכי, הצוות החינוכי נדרש להתייחס בשיקול דעת לבחירת המזון ולגיוונו, כדי לאפשר פיתוח טעם אישי ולשמור על כמות מאוזנת, שצריכה להיות מותאמת אישית לכל ילד.

בגני הילדים מוטלת אחריות מוגברת על הגננת ועל הסייעת בשל גילם הרך של הילדים. צוות הגן נדרש לגלות עירנות לשינויים קיצוניים החלים בהרגלי האכילה אצל הילדים. התנהגות חריגה (אי-אכילה או אכילה מופרזת) דורשת בדיקה, הסבת תשומת לבם של ההורים, ובמקרים חריגים הפניית ההורים לייעוץ של גורם מקצועי. בגנים שפועלים במסגרת של שבוע לימודים בן 41 שעות נדרש להתאים את ההזנה למשך השהייה בגן וכן לצרכיו ולטעמו האישי של כל ילד.

עקרון הבחירה הנכונה הוא ערך בסיס בבניית התפריט היומי. על התלמיד לבחור את מזונו על פי צרכיו, העדפותיו וטעמו האישי מתוך היצע של מזון מומלץ ובריא, בסיוע של הצוות החינוכי ועל פי ההנחיות התזונתיות המקצועיות של הגורמים המוסמכים.

תלמידים בעלי רגישויות לרכיבי מזון מסוימים חייבים לבדוק את תכולת המזון והשתייה המוצעת להם בהזנה או ברכישה לפני צריכתם.

המטרה היא לספק לתלמידים מזון איכותי, העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים, ולאפשר להם לרכוש במחיר סביר ומפוקח מזון נאות מבחינת הכמות, הגיוון והאיזון, כחלק מהשירות שניתן במוסד החינוכי, ותוך כדי השגת מטרה מעשית זו יש לחנך לתזונה נכונה על כל מגוון היבטיה.

לרשות בתי הספר וגני הילדים עומד כוח אדם מקצועי להכשרת הצוות החינוכי, וכן תכניות שונות בתחום התזונה שאפשר להיעזר בהן כבסיס לתהליך הלמידה וכדרך להטמעתו.


3.  מקורות המימון של ההזנה במוסד החינוכי (בבית הספר ובגן הילדים)

ההזנה במוסדות החינוך תתבסס על מקורות מימון שונים:
3.1 תקציב משרד החינוך (להלן "המשרד"), בכפיפות להסדרים שנקבעו על פי "חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005"; "חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997" וחוק החינוך המיוחד
3.2 רשות החינוך המקומית של המוסד החינוכי, בהתאם לחוקים שהוזכרו לעיל ו/או על פי תקציבים נפרדים שתקצה לכך הרשות המקומית
3.3 תשלומי ההורים, בהתאם לשיעורי ההשתתפות שנקבעו בחוקים שהוזכרו לעיל ו/או לפי החלטת הנהגת ההורים במוסד החינוכי
3.4 "סל לאור" במוסדות הנהנים מסל זה
3.5 תרומות מגורמים שונים.


4.  ההתארגנות להזנה

הקמתו והפעלתו של מערך ההזנה מחייבות התארגנות של כל השותפים בעשייה החינוכית:
4.1 משרד החינוך
  א. במוסדות שבהם תופעל ההזנה על ידי המשרד באמצעות התקשרות על פי מכרזים תתקיים התקשרות בהסכמי מסגרת עם ספקים של שירותי הזנה. הסכמי מסגרת אלה יגדירו את עקרונות ההפעלה של מערך ההזנה באמצעות ספקים אזוריים.
  ב. הרשויות החינוכיות ומוסדות החינוך יקבלו הודעה בדבר היקף זכאותם ופרטי הקשר של הספקים המומלצים אשר נבחרו לספק את שירות ההזנה באזורם.
4.2 הרשות המקומית
  א. לקראת פתיחה של כל שנת לימודים ישלחו אגף או מחלקת החינוך ברשות המקומית חוזר להנהלות של מוסדות החינוך בתחום הרשות שנושאו "אורחות חיים במוסדות החינוך - הזנה והסעדה". החוזר ישמש לתזכורת, לרענון ולהדגשת חשיבותו של הנושא לתפקודו התקין של הילד, לבריאותו, להתנהגותו וליכולת הלמידה שלו. החוזר יכיל הנחיות בתחומים אלה:
 • החינוך התזונתי
 • הצעות לתפריט מאוזן ובריא
 • הסדרי ההזנה במוסד החינוכי - ההיערכות לארגון תקין ולשיתוף הפעולה בין הנהלת בית הספר, ההורים והרשות המקומית
 • כללי ההתקשרות עם קבלן הסעדה לצורך הזנה
 • חוקים, תקנות והנחיות של הרשות בנושא ההזנה
 • הנחיות הווטרינר הרשותי.
  ב. אגף/מחלקת החינוך ידווחו בתחילת שנת לימודים לווטרינר הרשותי באילו מוסדות תתקיים הזנה כדי לאפשר פיקוח תברואתי נאות.
4.3 הנהלת המוסד החינוכי
  א. ההנהלה תפרוס בפני ההורים את אפשרויות ההזנה הקיימות - הזנה מאורגנת או הבאת אוכל מהבית - ותפרט את שיעורי ההשתתפות של ההורים במימון ההזנה על פי זכאותם.
  ב. הנהלת המוסד תבהיר להורים כי בכל מקרה לא תתאפשר הכנסת מזון לתחומי המוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים על ידי כל גורם שהוא, לבד מהספק שעמו מתקיימת התקשרות.
  ג. הנהלת המוסד החינוכי תמנה צוות (להלן "צוות תזונה מוסדי") שיפעל לניהול מערך ההזנה. בצוות ישתתפו הורים, תלמידים, נציג ההנהלה ונציג אגף/מחלקת החינוך ברשות המקומית.
  ד. בגנים יתארגנו צוות הגן וההורים להזנה משותפת ולבחירת הספק והרכב התפריט על פי הכללים המפורטים בחוזר זה. הגננת תסביר ותבהיר להורים את חשיבות התזונה המאוזנת הן בבית, לפני היציאה לגן, והן במהלך השעות בגן, ותפרוס בפניהם את אפשרויות ההיערכות להזנה בגן. העברת מידע והדרכה מעשית בנושא התזונה יכולות להתקיים במפגש בין דיאטנית להורים.


5.  הפעלת ספק ההזנה
5.1 ההתקשרות עם הספק
  א. ההתקשרות החוזית תיערך בין הרשות המקומית או הבעלות של המוסד החינוכי ובין אחד מהספקים שייבחרו, בהתאם לכללי ההתקשרות המקובלים.
  ב. הרשות המקומית, או הבעלות של המוסד החינוכי, תקבע את אופן העברת התשלום מההורים אליה או ישירות לספק, בהתאם לשיעורי הזכאות של המוסד והתלמידים בו. בהתאם לכך ייקבעו הסדרי התשלום לספק.
  ג. ההתקשרות עם הספק תהיה לתקופה קצובה. בהסכם תעוגן זכותו של המוסד החינוכי להאריך את ההתקשרות או להפסיקה.
  ד. הסכם ההתקשרות יכלול סעיף פיצוי מוסכם במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק. יש לעמוד על מיצוי זכויות המוסד החינוכי, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית ובמידת הצורך גם עם הלשכה המשפטית של המשרד.
5.2 מחויבויות הספק

הסכם ההתקשרות מטיל על הספקים מחויבויות לרמת שירות ואיכות גבוהה. המוסד החינוכי וצוות התזונה המוסדי נדרשים למצות מחויבויות אלה ולממשן בתבונה:
  א. הספק יספק מזון כשר בלבד, ויציג תעודת כשרות מוסמכת.
  ב. הספק יספק למוסד החינוכי, ללא תשלום, תוספת של 5% מכמות המנות המוזמנת. המוסד החינוכי יקפיד לקבל מנות אלה ולייעד אותן מראש לילדים נזקקים, שייבחרו על סמך המלצות ההנהלה של המוסד החינוכי.
  ג. הספק מחויב לערוך שינויים בתפריט בהתאם להעדפות של התלמידים תוך זמן התארגנות סביר.
  ד. הספק נדרש להיערך לשינויים בתפריט לרגל אירועים מיוחדים, טיולים ופעילות חוץ-מוסדית או כל פעילות שאינה סדירה, בהתאם לתכנית הפעילות של המוסד החינוכי, בתנאי שידע על כך זמן סביר מראש.
  ה. הספק יכין מנות אישיות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (כגון ילדים חולי צליאק או סוכרת, ילדים בעלי רגישות למזון, צמחונים), על פי המידע שיימסר באמצעות בית הספר לספק על ידי הורים ובאחריותם.
  ו. הספק יתקין בכל חמגשית עשירית שבב זיכרון לטמפרטורה לשם בקרה מדגמית של חום המזון.
  ז. הספק יימנע לחלוטין משימוש במזון מעובד ומטיגון המזון, ויספק מזון מבושל.
5.3 התפריט
  א. הרכב התפריט שייבחר ייקבע לפי הנחיות המחלקה לתזונה במשרד הבריאות המובאות בנספחים. אפשר להתייעץ בנוסף עם דיאטנית מוסמכת.
  ב. התפריט יהיה מגוון, ולא יכלול חטיפים ושתייה ממותקת.
  ג. בקביעת הרכב התפריט יש להסתמך על החוברת "לאכול ולגדול - מדריך להזנת ילדים ובני נוער", בהפקת משרד הבריאות, או על כל חוזר אשר יפורסם מעת לעת על ידי משרד החינוך.
  ד. התפריט החודשי יפורסם מראש ויובא לידיעת ההורים והתלמידים.
5.4 הנחיות תפעוליות לספק
  א. מנהל המוסד החינוכי יסתייע במנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ו/או בקב"ט מוסדות החינוך ויקבע עם ספק ההזנה נהלים קבועים לכניסה וליציאה של כלי הרכב המביאים את המזון. יש להקפיד שתנועת כלי הרכב של הספק לא תסכן את השוהים במוסד החינוכי.
  ב. הארוחות תוגשנה לתלמידים במנות אישיות או בתפזורת, ויצורפו אליהן אבזרים נלווים: סכו"ם, מצעית, מפית קטנה, מגבונים לחים ושקיות אשפה כיתתיות.
  ג. יש לשקול את נוכחותו של נציג הספק, לפחות אחד לכל 250 תלמידים, שיהיה נוכח בשטח המוסד החינוכי, יקבל את האוכל, יבדוק אותו, יחלק את מכלי האחסון בין הכיתות, יאסוף את שקיות האשפה בתום הארוחה למכל האיסוף המרכזי וייתן מענה לבקשות ולבעיות המתעוררות במהלך הארוחה.
  ד. המזון יגיע למוסד החינוכי כ-45 דקות לפני הארוחה, כדי שתהיה שהות מספקת לחלוקת מכלי האחסון לכיתות. חלוקת מכלי האחסון לכיתות תתבצע לפני מועד ההתחלה של הפסקת האוכל.
  ה. שהות המזון מרגע יציאתו ממערך הייצור של קבלן המזון ועד לארוחה לא תעלה על ארבע שעות.


6.  הפעלת מערך ההזנה במוסד החינוכי
6.1 תפקיד הרשות המקומית
  א. נציג אגף/מחלקת החינוך יהיה שותף בצוות ההזנה המוסדי וייקח חלק בהיערכות ובארגון של הסדרי ההזנה, בקביעת גורם ההזנה, בהתארגנות לקראת הפעלתה, במעקב ובבקרה אחר הפעלתה לאורך השנה ובמשוב לקראת סיום השנה וההיערכות לשנת הלימודים שלאחריה.
  ב. אגף/מחלקת החינוך יתאמו עם המחלקות הרלוונטיות ברשות ויוודאו את ביצוען של הפעולות האלה:
    1) אספקת מכלי אשפה סגורים לאיסוף פסולת ושאריות מזון
    2) פינוי יומי של הפסולת בתום יום הלימודים
    3) התאמת פעילותה של חברת הניקיון לדרישות הנגזרות מהזנה מאורגנת
    4) הגדלת מינון ההדברה נגד מזיקים בהתאם לצורך.
  ג. הווטרינר של הרשות המקומית יסייע במסגרת תפקידו בבחירת ספק ההזנה, יבדוק עם הווטרינר ברשות שבתחומה ספק המזון פועל את כל הקשור לרישוי פעילותו ויקיים פיקוח על מערך ההזנה במוסדות החינוך.
6.2 תפקיד ההורים במערך ההזנה
  א. מערך ההזנה הוא כאמור חלק מתהליך חינוכי ובריאותי ואמצעי לסיפוק צורך, והוא חלק מאורח חיים בריא ומנוף לימודי בנושא התזונה לכל המשפחה, ולכן יש לערב את ההורים בתהליך.
  ב. ההורים מחויבים להודיע לצוות החינוכי בכתב על צרכים מיוחדים של ילדיהם בנושא התזונה, כדי שיתאפשר לסכם עם הספק את הרכב המנה הנדרש ולעקוב אחר הביצוע בפועל.
  ג. ההורים שילדיהם אינם נכללים במערך ההזנה המאורגן יציידו אותם במים ובמזון בריא ומותאם לתנאי הסביבה, בכמות מספקת לכל שעות הלימודים, בהתאם להנחיות המפורטות בחוזר זה. מודגש כי לא תתאפשר הכנסת מזון לתחומי המוסד החינוכי במהלך יום הלימודים.
  ד. אין לצייד את התלמידים בחטיפים ובממתקים
  ה. ההורים, באמצעות הנהגת ההורים המוסדית, ישתתפו בצוות ההזנה המוסדי שתפקידיו מפורטים להלן.
6.3 תפקידי צוות התזונה המוסדי
  א. צוות התזונה המוסדי, ובמיוחד הנציגים של הנהגת ההורים המוסדית שבצוות, נדרשים "לעשות נפשות" בקרב ההורים ולהניעם להצטרף למערך ההזנה. נציגי הנהגת ההורים המוסדית נקראים לסייע בהטמעת ההכרה בחשיבותה של אכילה נבונה, מאוזנת ובריאה לאורך כל היום, בקרב התלמידים ומשפחותיהם.
  ב. הצוות יקבל את ההחלטות הכרוכות במימון ההזנה ובקביעת דרך גביית התשלום מההורים ויפעל לגיבוש הסכמה לשיתוף פעולה של כלל ההורים.
  ג. הצוות יסדיר את ההתקשרות עם הספק בשיתוף הרשות המקומית ויעסוק בבחירת תפריט מגוון ובתכנון אופן ההגשה ומקום האכילה.
  ד. הצוות יקבל משוב מהתלמידים ומההורים על שביעות הרצון מהאוכל: הטעם, האסתטיקה, הכמות, המגוון, צורת ההגשה, הניקיון וכו'. הצוות יהיה מעורב בניהול הקשר עם הספק ובהתאמת השירות לצרכים ולדרישות של ההורים והתלמידים.
6.4 ארגון הארוחה בבית הספר ובכיתה
  א. מנהל המוסד החינוכי יוודא כי לכל התלמידים ניתנה האפשרות לאכול או להשתתף בארוחה המוגשת על ידי ספק ההזנה, אלא אם כן הם בחרו לאכול ארוחה שהביאו מביתם. לשם כך ייעשה שימוש במנות העודפות המסופקות על ידי ספק ההזנה. במקרים מיוחדים יסתייע מנהל המוסד החינוכי במחלקת הרווחה של הרשות המקומית.
  ב. הארוחה תתקיים במסגרת הכיתתית, וישתתף בה מחנך הכיתה או מורה אחר מהצוות החינוכי.
  ג. יש לקבוע את זמן הארוחה במועד מוגדר ולשלבה במערכת הצלצולים של המוסד החינוכי. מומלץ שמועד זה יהיה לאחר ההפסקה ולפני שיעור. כך תהיה האכילה נינוחה יותר, יהיה פיקוח על מהלכה ועל פינוי הפסולת והשאריות, והשיעור שלפני הארוחה לא "יגלוש" לזמן הארוחה.
  ד. הארוחה תחולק לתלמידים בכיתות על ידי תורנים לחלוקת האוכל. התורנים, בהנחיית מבוגר, יוודאו שהמנות העודפות תיאספנה ותטופלנה בהתאם למדיניות שתיקבע בבית הספר, שהפסולת תיאסף לשקיות האשפה המיועדות לכך ולא לפח הכיתתי ושלא יישארו בכיתה שיירי מזון (לחם, קטשופ...).
  ה. במהלך הארוחה יש לשמור על אווירה תרבותית ועל התנהגות הולמת.
  ו. יש לנצל את זמן הארוחה לחיזוק התנהגויות מקדמות בריאות, לשיח חינוכי ולרגיעה.
6.5 ארגון הארוחה בגן הילדים
  א. לגיוון המזון ולהתאמתו לטעמו אישי של הילד חשיבות רבה במיוחד בגיל הרך. הרגלי תזונה נכונים יגבירו אצל הילד את המודעות לאכילה מגוונת ומאוזנת. הגננת תבדוק את הרגלי האכילה והשתייה של הילדים בבית, במיוחד אם הם אוכלים לפני בואם לגן. בהתאם לכך יש לקיים את ארוחת הבוקר בגן בטווח השעות 9.30-8.30, ואפשר גם לקיים את הארוחה במתכונת של מזנון פתוח בין השעות 10.30-8.30. ארוחת הצהריים תתקיים בין השעות 12.30-12.
  ב. בגן שמתקיימים בו לימודים עד השעה 13.20 יש להציע לילדים ארוחה קלה הכוללת פרי/עוגייה לקראת סוף היום.
  ג. ארוחת הצהריים בגן שמתקיימים בו לימודים עד השעה 15.30 תכלול מנת חלבון (קציצת בשר, טונה, דג או פסטרמה ובשר בגנים שניתנת בהם ארוחה בשרית) ופחמימות (לחם או דבר מאפה). יש לשקול הבאת/הכנת מנת פחמימות מבושלת (פירה תפו"א, אורז, תירס, קוסקוס).
  ד. הרכב ארוחת הצהריים המובאת מהבית, כשלא מתקיימת הזנה מאורגנת, יהיה שונה מהרכב ארוחת הבוקר, כדי לתת מענה לצרכים התזונתיים למשך שהות ארוכה בגן ולגוון את סוגי המזון הנאכלים.
  ה. בגנים שניתנת בהם ארוחה בשרית יש להשתמש במערכת כלים נוספת או במערכת כלים חד-פעמית.
  ו. כדי שהילדים יפתחו קשרי גומלין, יתנסו בהכנת ארוחות קלות וירכשו כישורים תוך חשיפה לשונה וקבלתו, מומלץ שהם יכינו את הארוחה בעזרת הסייעת.
  ז. רצוי לקיים ארוחה משותפת סביב שולחנות, תוך הקפדה על הרגלי אכילה נאותים. משך הארוחה יהיה כ-20 דקות. אפשר לקיים מזנון חופשי, כאמור לעיל, המאפשר בחירת תפריט מועדף על ידי הילד על פי צרכיו, טעמו ובחירתו. בחירת המזון מעודדת עצמאות ורכישת הרגלים ודפוסי התנהגות.
  ח. יש להקפיד על תנאי תברואה נאותים, על ניקיון ועל בטיחות. בהתאם לכך יש לוודא את זמינותו ואת תקינותו של אמצעי לחימום המזון ושל מקרר לאחסון מזון ושתייה הדורשים תנאי קירור.
  ט. צוות הגן יקפיד -
 • שהירקות והפרות יישטפו בסבון ובמים זורמים;
 • שהכריכים ייעטפו בנייר עטיפה לכריכים או במפית ויוכנסו לשקית ניילון;
 • שהמזון יאוחסן במקום קריר, רצוי במקרר;
 • שהסועדים ירחצו את הידיים לפני כל אחת מהארוחות;
 • שכוסות השתייה האישיות תהיינה מסומנות ומכוסות;
 • שמקום האכילה יהיה אסתטי, מואר ונקי והשולחנות יהיו ערוכים בצורה נאה;
 • שהגישה לשולחנות תהיה בטיחותית ונוחה והישיבה תהיה מרווחת.
6.6 כיבוד בימי הולדת ובאירועים
  א. הכיבוד יהיה תוספת לארוחה ולא במקומה. על הכיבוד ועל הרכבו יוחלט בשיתוף עם ההורים.
  ב. בחגים ובאירועים יש להתאים את הכיבוד לאופי האירוע ולמאכלים המזוהים עמו.
  ג. הכיבוד יכלול פרי, מים או מיץ טבעי ומעט דברי מתיקה או חטיפים שיוגשו כמנה אישית לילד.
  ד. מומלץ לשתף את הילדים בהכנת הכיבוד, בחלוקתו למנות אישיות ובהגשתו.


7.  פיקוח ובקרה
7.1 הרשות המקומית באמצעות הווטרינר

הווטרינר של הרשות המקומית יקיים פיקוח על מערך ההזנה במוסדות החינוך ברשות ובנוסף יבצע גם את הפעולות האלה:
  א. בדיקת משנה מדגמית של כלי הרכב המובילים את המזון למוסדות החינוך באמצעות ביקורות קבועות וביקורות פתע (על-פי הנהוג ברשות המקומית)
  ב. פיקוח שלא ייעשה שימוש בשאריות המזון להאכלת בעלי חיים
  ג. טיפול בדיווחי המוסד החינוכי במקרה של אירוע חריג, כגון אי תקינות המזון או חשד לפגם בו
  ד. סיוע למפקחים על בריאות הסביבה ממשרד הבריאות ולפיקוח התברואי של הרשות המקומית והכוונתם לפקח בקפידה על אופן פינוי הפסולת ועל הניקיון.
7.2 פיקוח תזונתי
  א. יש צורך בפיקוח על התנהלות מערך ההזנה ועל שינוע המזון וכן במעקב אחר איכות המזון, טעמו וכמותו וגודל המנה.
  ב. צוות ההזנה יכול להסתייע בווטרינר של הרשות המקומית, בפיקוח התברואי של הרשות המקומית ובפיקוח של משרד הבריאות לצורך הפיקוח על המרכיבים התברואיים.
  ג. הפיקוח התזונתי יכלול את בדיקת ההיבטים האלה:
 • הרכב המזון היומי והשבועי ורישום שבועי של התפריט המיועד
 • רישום של המזון המגיע והתאמתו למוגש
 • שעות הגשת הארוחה ושעות ההפסקות לאכילה נוספת
 • גודל המנות המוגשות, כולל שתייה, וחום המזון
 • האסתטיקה והימצאות האבזרים הדרושים (מפית אישית, אריזת מזון שומרת חום או קור, סכו"ם מתאים)
 • אופן הגשת המזון (מגשים אישיים/חלוקה במקום מכלי מרכזי)
 • ראיוּן תלמידים ומורים על המזון של היום הקודם.


8.  מכירת מזון במוסד החינוכי
8.1 כללי
  א. הנהלת המוסד החינוכי, ההורים, התלמידים והרשות המקומית או הבעלות על המוסד החינוכי יגיעו להחלטה משותפת על מכירת מזון ומשקאות בשטח המוסד החינוכי.
  ב. ההחלטה המשותפת של המעורבים בעשייה החינוכית כאמור לעיל תכלול קביעה של אמצעי המכירה - מזנון, קיוסק, קפטריה או מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות - וכן של הרכב המזון ושל המחירים.
  ג. ההחלטה האמורה תהיה מבוססת על ההבנה ששינוי הרכב המזון והשתייה ממזון חד-גוני, מטוגן ועשיר בשומנים ובסוכרים למזון מומלץ, הולם ובעל ערכים תזונתיים וכמותיים מותאמים - שינוי כזה חיוני לשמירה על הבריאות ולמניעת השמנה. השותפים בעשייה החינוכית יהיו מחויבים לגרום לשינוי כמפורט להלן.
  ד. קביעת התפריט והיצע המזון תיעשה על פי ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות המתפרסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, www.health.gov.il. רצוי אף להתייעץ עם דיאטנית מוסמכת.
  ה. הנהלת המוסד החינוכי תבדוק את הרכב המזון והשתייה הנמכרים בשטחו, בתיאום עם הבעלות על אמצעי המכירה ו/או עם הרשות המקומית (אם חוזה ההתקשרות הוא בין הרשות לזכיין), ותפעל, במידת הצורך, לשנות את הרכב המזון והשתייה המוצעים ולהתאימם להמלצות המפורטות בחוזר זה.
  ו. במסגרת ההתקשרות עם מפעיל אמצעי המכירה מומלץ לכרוך הצבה של מכלים לאיסוף בקבוקים למחזור במתחם בית הספר.
8.2 מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות
  א. הצבת המכונות
 • מיקום המכונות יהיה נגיש ונוח, תוך הקפדה על כללי בטיחות, ובסמוך לברז או למתקן מים קרים.
 • יש להציב בצמוד למכונות המזון והמשקאות פח אשפה לאיסוף הפסולת.
 • המרחב בסמוך למכונה צריך להיות מרווח ונעים, ורצוי שיכלול מערכת ישיבה כגון ספסלים, כיסאות ושולחנות לשימוש בשעת האכילה.
 • המכונות חייבות להיות נקיות מכל פרסומת מסחרית.
  ב. המזון המותר למכירה במכונות
 • פרי טרי
 • סלט פרות
 • סלט ירקות
 • כריכים (עדיף מקמח מלא) מרוחים בממרחים ועם תוספת ירק
 • לחמנייה (עדיף מחיטה מלאה) מרוחה בממרחים ועם תוספת ירק
 • חטיפי דגנים (עד 6% שומן)
 • יוגורט טבעי או לבן (עד 3% שומן)
 • מעדני חלב בטעמי פרות (עד 3% שומן ו-10% פחמימות)
 • מעדני חלב דל שומן ופחמימות פשוטות בטעמים שונים
 • מנה אישית ארוזה של קרקרים וגבינה לבנה (עד 5% שומן)
 • מנה אישית של דגני בוקר דלי סוכר ושומן בתוספת מנת חלב.
  ג. דוגמאות לממרחים ולתוספות לכריכים מומלצים

ביצה קשה, חביתה מביצה אחת, גבינה צהובה, גבינה מלוחה, חומוס, טחינה, פסטרמה, סרדינים, אבוקדו, גבינת קוטג' וגבינה לבנה וחמאת בוטנים.
  ד. דוגמאות למבחר ירקות מומלצים בכריכים

פרוסת עגבנייה ומלפפון, חסה, גזר מגורר, רצועות פלפל ורוקט.
  ה. המשקאות המותרים למכירה במכונה
 • מים
 • חלב//חלב בטעמים/שוקו
 • מיץ טבעי ללא תוספת סוכר
  ו. ההרכב והאיכות של המזון והמשקאות במכונות
 • המוצרים יהיו שטופים, ארוזים ומוגשים עם סכו"ם.
 • המוצרים יהיו טריים, ויעמדו בתאריך התפוגה ובכללי הכשרות המקובלים.
 • גודל המנה יהיה מותאם להמלצה התזונתית המקובלת.
 • הממרחים צריכים להיות בהרכב תזונתי שלא יעלה על 5% שומן.
 • מנת השתייה תהיה אישית, ולא תעלה על 200 מ"ל.
 • אסור לכלול במכונות למזון ממתקים וחטיפים עתירי שומן, מלח וסוכר.
 • אסור לכלול בהיצע השתייה במכונת משקאות ממותקים מוגזים.
8.3 מכירת מזון במזנון, בקפיטריה או בקיוסק
  א. רישוי ותנאי סביבה
 • כל מזנון, קפיטריה או קיוסק במוסד החינוכי חייב ברשיון עסק תקף מהרשות המקומית ויעמוד תחת פיקוח תברואי של הרשות המקומית ושל המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות.
 • כל מזנון, קפטריה או קיוסק חייב בתעודת הכשרות המוסמכת.
 • סביבת המזנון, הקפיטריה או הקיוסק תהיה נקייה ואתסטית, ובסמוך לה יוצבו פחי אשפה.
 • המרחב של המזנון, הקפטריה או הקיוסק יהיה מרווח ונעים, ורצוי שיכלול מערכת ישיבה לשימוש בעת האכילה.
 • אסור להציב במזנון, בקפטריה, בקיוסק או בסביבתם פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא.
  ב. סוגי מזון המותרים למכירה
 • פרי טרי
 • ירק טרי
 • סלט פרות
 • סלט ירקות
 • כריכים מלחם אחיד/פיתה/לחמנייה (רצוי מקמח מלא) עם ממרחים ותוספת ירק כמפורט להלן:
  • סוגי ממרחים ותוספות לכריכים: ביצה קשה, חביתה, גבינה צהובה או תחליף לגבינה צהובה, גבינה מלוחה עד 5% שומן, חומוס, טחינה, פסטרמה, סרדינים, אבוקדו, גבינה לבנה או ממרחי גבינה עד 5% שומן
  • סוגי ירקות לכריכים: פרוסות עגבנייה, מלפפון, גזר, עלי חסה, רצועות פלפל
 • תפוח אדמה מבושל/אפוי במילוי (טונה/גבינה/יוגורט...)
 • יוגורט, לבן עד 3% שומן
 • מעדני חלב בטעמי פרות עד 3% שומן ו-10% פחמימות
 • דגני בוקר דלי סוכר ושומן במנה אישית של עד 30 גרם, בתוספת חלב
 • חטיף דגנים עד 6 גרמים שומן לחטיף
 • סוגי בשרים: חזה עוף או הודו עשויים בגריל, מעל גבי מצליות, ולא בטיגון.
  ג. סוגי משקאות המותרים למכירה
 • מים
 • מיץ טבעי ללא תוספת סוכר, במנה אישית של 200 מ"ל לכל היותר
 • חלב/חלב בטעמים/שוקו.
  ד. מזונות שאין למכור
 • מזונות מטוגנים ועשירים בשומן, כגון צ'יפס וחטיפים מלוחים
 • מיני מאפה עשירים בשומן, כגון בורקס, מלווח, ג'חנון
 • מזון מעובד, נקניקיות, שניצלים מעובדים ומטוגנים
 • מזונות עשירים בסוכר, כגון עוגות, עוגיות, וופלים וממתקים.
  ה. אין למכור שתייה ממותקת.


9.  נספחים
א. נספח המלצות להרכב ארוחת הבוקר בבית ולהרכב המזון המובא מהבית לבית הספר ולגן הילדים - להורים ולצוות החינוכי
ב. נספח תזונת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
ג. נספח הנחיות להכנת ארוחות ללא גלוטן לילדים חולי צליאק
ד. נספח הנחיות המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות להזנה במוסדות חינוך, בבתי ספר ובגני ילדים
ה. נספח תפריט לארוחת צהריים בשרית בבית הספר
ו. נספח תפריט למנה עשירה בחלבון לארוחת צהריים צמחונית בבית הספר
ז. נספח תפריט לארוחת כריכים בשריים, חלביים או צמחוניים
ח. נספח גודל המנה לפרות (כל פריט תורם כ-60 קלוריות)
ט. נספח תפריט לארוחת בוקר בגן הילדים וטבלת גודל המנה
י. נספח תפריט לארוחת צהריים בשרית בגן הילדים וטבלת גודל המנה
יא. נספח תפריט למנה עשירה בחלבון בארוחת צהריים צמחונית בגן הילדים
יב. נספח הרכב מרקים נבחרים (כמות המוצרים ל-250 מ"ל נוזל)
יג. נספח פריטי מזון וגודל המנה לארוחת ביניים בגן הילדיםהוראות קבע


חוזר מנכ"ל סז/3(א), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006