ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  חופשות לימודים בחודש דצמבר

3.5-3

חופשת חנוכה

החופשה תהיה מיום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ז, 17 בדצמבר 2006, עד שבת, ב' בטבת התשס"ז, 23 בדצמבר 2006. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג' בטבת התשס"ז, 24 בדצמבר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006