ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

  חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד – ובאתרי היחידות

3.6-3

1.  "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
1.1 אתר כרטיסי ברכה: באתר כרטיסי ברכה לחגים ולאירועים במגוון רקעים.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/cartisey_bracha.


1.2 פינת המנכ"ל: בפינה חדשה ב"אוח" אפשר לעיין במכתבים, באיגרות ובברכות של המנכ"ל הנשלחים לאוכלוסיות יעד שונות.


כתובת האתר:
http:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ow//Hebrew/
Pinathamankal.
2.  אתרי היחידות

אתר המפמ"ר לגיאוגרפיה - המזכירות הפדגוגית

זהו אתר חדש, "גיאוגרפיה אקטואלית - בעקבות הלחימה בלבנון", ובו מידע מגוון על המדינות ישראל, לבנון, סוריה ואיראן, על המקומות שהיו בחדשות, על האירועים המרכזיים שקדמו ללחימה, על אירועים גיאופוליטיים, על כלכלה ועוד.


כתובת האתר: http://geography.cet.ac.il/pages/index.asp.
הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006