בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  תכנית לימודים מורחבת באזרחות בחינוך הכללי, הדתי, הערבי והדרוזי

4.3-7

בסעיף 4.3-4 של חוזר "הודעות ומידע" סז/2 פרסמנו הודעה על תכנית הלימודים המורחבת באזרחות, ובטעות הושמט החינוך הדרוזי. לפיכך אנו מפרסמים את ההודעה פעם נוספת בצורתה המתוקנת:

מקצוע האזרחות נלמד החל משנת הלימודים התשס"ג בהיקף מורחב של עד 5 י"ל בחינוך הכללי, הדתי, הערבי והדרוזי.

מקצוע האזרחות מאושר ברמה של 5 י"ל כמקצוע בחירה מחייבת ותרבות כללית. אישור זה תקף וחל על כל התלמידים שנבחנו משנת הלימודים התשס"ה.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לאזרחות, הגב' אסתי ברנד,
טל' 02-5603599, ו-050-6282733.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006