בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות וזהירות בדרכים

5.2

  "אמנות בזה"ב" - ציורי תלמידים

5.2-2

האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים והפיקוח המרכז על הוראת האמנות והתיאטרון מקיימים פעילות יצירתית של תלמידים בשילוב לימודי האמנות והחינוך לבטיחות בדרכים. הפעילות מתקיימת בסיוע הקרן למימון פעולות למניעת תאונות דרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.

מטרת הפעילות היא לעודד תלמידים לתת ביטוי אמנותי אישי למושגים בטיחותיים בציורים, באמצעות דימוי, סמל, מילה, צורה וצבע.

אלה הנושאים המוצעים לדיון עם התלמידים ולציורים:
* כיבוד החוק
* כיבוד זכויות הזולת
* לחיות יחד בדרכים
* דו-קיום, צורה וצבע: בתמרורים, בכלי-הרכב ובין המשתמשים בדרך
* סמל ודימוי
* הוראות מילוליות וצורניות
* חשכה, אור, ראות ונראות
* קשב והיסח דעת.
מהלך הפעילות
א. הפעילות תנוהל במשותף על ידי הפיקוח על הוראת האמנות והפיקוח על הוראת הבטיחות בדרכים במחוזות.
ב. בפעילות מוזמנים להשתתף תלמידי כל בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים במערכת החינוך, מכיתה א' ועד כיתה י"ב.
ג. הפעילות תתקיים בשלוש רמות: בית ספרית, מחוזית וארצית. לכל רמה תיקבע ועדה שתבחר את הציורים המצטיינים.
ד. בוועדה הבית-ספרית יהיו חברים המורים לאמנות, רכז הבטיחות בדרכים בבית-הספר ונציגי מועצת התלמידים או ועדת הזה"ב. חברי הוועדה יבחרו את הציורים המצטיינים ויעבירו לוועדה המחוזית עד 10 ציורים.
ה. בוועדה המחוזית יהיו חברים הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, המפקח על הוראת האמנות במחוז ושני נציגים ממועצת התלמידים או מוועדת זה"ב, אחד מבית הספר היסודי ואחד מבית הספר העל-יסודי. יו"ר הוועדה המחוזית יהיה הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים, ואליו ישלחו בתי הספר את הציורים הנבחרים.
ו. הוועדה המחוזית תבחר את הציורים המצטיינים ותשלח אותם אל הוועדה הארצית במשרד החינוך בירושלים לפי מפתח שיישלח בנפרד.
ז. בוועדה הארצית יהיו חברים המפקחים הארציים של הגופים השותפים ונציגי מועצת התלמידים.
ח. כל התלמידים שציוריהם ייבחרו לשלב הארצי יקבלו כשי את לוח השנה עם הציורים הנבחרים.
ט. 24 הציורים המצטיינים ישולבו בלוחות שנה מיוחדים שיופקו לשנים התשס"ח והתשס"ט (מותנה בתקצוב ובאישור של משרדנו להפקת הלוחות).
התנאים להגשת הציורים
א. המורים ידונו עם התלמידים על הקשרים בין הביטוי האמנותי ובין הבטיחות בדרכים ועל האמצעים האמנותיים להעברת מסרים על התנהגויות בטיחותיות.
ב. הציורים ייתנו ביטוי אמנותי להבנה של הקשר בין מושגים מתחום האמנות לבין שמירה על כללי ההתנהגות הבטיחותית.
ג. שילוב מסרים כתובים: אפשר לשלב בציור כיתוביות בנושא.
ד. דף הציור יהיה בגודל 35x 50 ס"מ (רבע גיליון). מומלץ נייר של 120 גרם.
ה. טכניקת הציור: חופשית, דו-ממדית.
ו. סוג הצבעים: אפשרית כל בחירה.
ז. הציור יהיה ברוחב הגיליון בלבד (לא יתקבלו ציורים שצוירו לאורך הגיליון).
ח. שם הציור ופרטי המצייר ייכתבו על מדבקה שתודבק על גב הציור.
ט התלמידים יכתבו על המדבקה הסבר קצר (עד שלוש שורות) על הרעיון של הציור.
י. התלמידים יצרפו לציוריהם חתימה על טופס ויתור על זכויות יוצרים (ראה להלן) ואישור למשרד החינוך לפרסום הציור (הטופס יינתן לתלמידים באמצעות המורים בביה"ס).
יא. רק ציורים שיענו על כל התנאים בפעילות זו יוכלו להשתתף.
פרטים אישיים של התלמיד (לכתיבה העל המדבקה)
א. שם פרטי ושם משפחה
ב. מין התלמיד (זכר, נקבה)
ג. תאריך הלידה
ד. הכיתה
ה. הכתובת הפרטית של התלמיד ומס' הטלפון הפרטי שלו
ו. שם בית הספר
ז. כתובת בית הספר ומס' הטלפון שלו
ח. שם הציור.
לוח הזמנים
1. המועד אחרון להגשת הציורים הנבחרים לוועדות המחוזיות: יום חמישי, ג' בניסן התשס"ז (22 במרס 2007).
2. הוועדות המחוזיות תסיימנה את תהליך מיון הציורים עד יום חמישי, כ"ד בניסן התשס"ז (12 באפריל 2007).
3. עד יום ראשון, י"א באייר התשס"ז (29 באפריל 2007), תקבל הוועדה הארצית 200 ציורים נבחרים מהמחוזות, לפי מפתח כמותי שיוגדר מראש למחוזות.
4. הוועדה הארצית תבחר 24 ציורים מצטיינים מבין הציורים שהתקבלו מהוועדות המחוזיות, והציורים הנבחרים ישולבו בשני לוחות שנה לשנים התשס"ח והתשס"ט.

בתי הספר המעוניינים להשתתף בפעילות ולקבל פרטים נוספים, ובכלל זה הצעות להיבטים שמחברים אמנות ובטיחות בדרכים, יפנו אל המפקחים על הוראת האמנות ועל החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.
טופס ויתור על זכויות יוצריםהודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006