חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי .7

התנדבות

7.2

  ימי התרמה ארציים בהשתתפות תלמידים לשנת התשס"ז –
  תיקון טעות בחוזר "הודעות ומידע" סז/2, סעיף 7.2-1

7.2-2

בחוזר "הודעות ומידע" סז/2 פרסמנו בסעיף 7.2-1 את ימי ההתרמה של האגודות השונות, ובטעות נשמטה אגודת סיסטיק פיברוזיס. אנו מפרסמים שוב את טבלת ימי ההתרמה בתוספת האגודה:

שם האגודה שם
המנכ"ל/המנהל
הכתובת מס' הטלפון מס' הפקס' התאריך
האגודה למלחמה בסרטן - גב' מירי זיו
- מר גבי וייס
רח' רביבים 7, ת"ד 437, גבעתיים 53103 03-5719573 03-5732327 א' במרחשוון, 23.10.06
ניצן-האגודה לקידום לקויי למידה - מר גיל הלפרין
- גב' מלי דנינו
רח' המסגר 18, ת"ד 57304, תל אביב 61572 03-5372270 03-5371039 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
מיח"א גב' תמי מירון רח' רידינג 23, רמת אביב, תל אביב 69024 03-6994185 03-6994185 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
שמע מר זבולון גורני רח' פליטי הספר 30, תל-אביב 67948 03-5715657 03-5712017 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
אח"א גב' אסתר תירוש שדרות יד לבנים 13, תל אביב 03-7303355 03-7396419 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
המכון לקידום
החירש בישראל
גב' יעל קקון תיכון עירוני ט', רח' טשרנא 7, תל-אביב 67329 03-6311595 03-6316891 כ"ט במרחשוון, 20.11.06
המרכז לעיוור בישראל - מר הרצל
  מוכתר
- גב' שרה נחום
רח' דוד חכמי 10, תל-אביב 67778 03-6915537 03-7915540 כ"א בכסלו, 12.12.06
אקי"ם מר יוסי מלכה רח' פנחס רוזן 69, הדר יוסף, תל-אביב 69410 03-7662222 03-6470055 י"ט בטבת, 9.1.07
סיסטיק פיברוזיס - גב' רחל ברגר
- מר עמי
  קולומוב
רח' קריניצי 79/4, רמת גן 52423 03-6702323 03-6702324 י"ט בטבת, 9.1.07
איל"ן מר שמעון צוריאלי רח' גורדון 9, תל-אביב 63458 03-5248141 03-5249828 י"ח בשבט, 6.2.07
על"ם מר ציון גבאי רח' קהילת סלוניקי 7, נאות אפקה, תל-אביב 59513 03-7686666 03-6470319 ט' באדר, 27.2.07
המועצה לילד החוסה גב' יהודית אלישר רח' פנחס רוזן 64, תל-אביב 69512 03-6475075 03-6475076 ט' באדר, 27.2.07
אגודת יד ביד - גב' זמירה
  דנינו
- מר לירון דנינו
רח' הנביאים 36, תל-אביב 64072 03-6203141 03-6203138 ט' באדר, 27.2.07
אל"י - האגודה להגנת הילד ד"ר חניתה צימרין אבן גבירול 14, תל-אביב 64077 03-6091930 03-6091727 ט' באדר, 27.2.07
אלו"ט גב' מרגלית תירוש כורזין 1, ת"ד 943 גבעתיים 63583 03-5718188
(239)
03-6718190 א' בניסן, 20.3.07
סוכרת נעורים גב' שלומית נוס שד' רוטשילד 10, תל-אביב 668811 03-5160171 03-5100724 א' בניסן, 20.3.07בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עפרה יאיר, ועדת המעקב הציבורית,
טל' 02-5603820.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006