תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  ילדים יוצרים סרטים 2007

9.15-5

1. המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, בשיתוף הפיקוח על הקולנוע והתקשורת, עמותת "לב" לקידום הערכים בחברה וערוץ הילדים, מזמינים את כל תלמידי כיתות ה'-ח' להשתתף בפרויקט החינוכי-הערכי "ילדים יוצרים סרטים 2007".
2. מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים מתבקשים לעודד את התלמידים לשלוח סיפורים קצרים (עד עמוד מודפס) בנושאים העוסקים בעולמם החברתי-ערכי, האישי והאותנטי של הילדים.

המועד האחרון להגשת הסיפורים הוא יום ראשון, כ"ח במרחשוון התשס"ז, 19.11.06.
3. צוות שיפוט מקצועי יבחר ב-10 סיפורים שיועברו לשלב של כתיבת תסריט. התלמידים הכותבים יעבדו עם צוותי הפקה בית-ספריים, בסיוע צוות מקצועי של עמותת "להב" (כולל שלבי הכתיבה, ההפקה ויומיים של צילומים).
4. 6 מהתסריטים יופקו לסרטי דרמה קצרים וישודרו בערוץ הילדים ובהקרנה חגיגית בסינמטק בתל אביב.
5. את הסיפורים יש לשלוח לדוא"ל yeladimyotsrim@!gmail.com. יש לציין פרטים אלה: שם התלמיד/ה, הכיתה ושם המורה המחנך, שם בית הספר וכתובתו, מספר הטלפון של בית הספר והדוא"ל, מספר הטלפון של התלמיד/ה וכן הדוא"ל שלו.
6. כל הסרטים שיופקו יוקרנו בשבוע שידורים מיוחד בערוץ הילדים. סרט אחד ייבחר על ידי צופי ערוץ הילדים לייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית של סרטי ילדים באיטליה.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, הממונה על תכניות
והשתלמויות במטה שנהר וקרמניצר, טל' 02-5603537.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006