תכניות לימודים .9

דמוקרטיה ודו-קיום

9.2

  יום זכויות האדם

9.2-1

יום זכויות האדם הבין-לאומי יתקיים השנה, כבכל שנה, ב-10 בדצמבר, כפי שהוחלט באו"ם. השנה תאריך זה חל ביום ראשון, י"ט בכסלו התשס"ז. מנהלי בתי הספר והמורים מתבקשים לעסוק בנושא בשבוע שלפני תאריך זה ובשבוע שהוא חל בו ולהקדיש לכך שתי שעות לימוד.

המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר במזכירות הפדגוגים הקים ועדה משרדית לקראת יום זכויות האדם בהשתתפות נציגי אגפי החינוך לערבים ולדרוזים, מינהל החמ"ד, אגפי הגיל, מינהל החברה והנוער והאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים. הנושא שנבחר לשנה זו הוא "הזכות לקיום בכבוד". המטה יפיץ לבתי הספר מארז למידה ובו שתי כרזות: האחת ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של האו"ם בעברית ובערבית, והאחרת כרזה העוסקת בזכות לקיום בכבוד שהופקה על ידי האגודה לזכויות האזרח. לחוברת זו יתלוו מידע והצעות ללימוד שתי הכרזות.

בנוסף ייפתח אתר אינטרנט (בתוך אתר משרד החינוך: (www.education.gov.il שיועלו בו חומרים רבים נוספים והצעות הפעלה מגוונות, שיכללו בין השאר:
- סדנאות לימוד המחברות בין מקורות התרבות היהודית, התרבות הערבית והתרבות הדרוזית ובין נושא הזכות לקיום בכבוד;
- סדנה להפקת דבקיות (סטיקרים) שנושאן הזכות לקיום בכבוד;
- סדנת קריקטורות בנושא הזכות לקיום בכבוד וניהול דיון לגביהן;
- הצעות לפעילות לחינוך הקדם-יסודי בנושא הזכות לקיום בכבוד;
- חומרי למידה נוספים העוסקים בזכות לקיום בכבוד, ובכלל זה הפניה לחומרי למידה קודמים הקיימים בנושא.

ביום זכויות האדם עצמו, בין השעות 13-10, ייפתח פורום מקוון, ובו ישיבו מומחים לשאלות תלמידים בנושא, ובתי הספר יוכלו להעלות חומרים שהוכנו על ידי התלמידים בנושא הזכות לקיום בכבוד.

אנו ממליצים לעשות שימוש גם בחומרים שהופקו על ידי מטה שנהר וקרמניצר בשנים קודמות ונשלחו לכל בתי הספר בנושא "זכויות חברתיות במדינה יהודית ודמוקרטית"; לדוגמה:
- מארז למידה בנושא זכויות חברתיות שהופץ בהתשס"ה וכלל חומרי למידה, מאמרים והצעות להפעלה. חומרים אלה נמצאים גם באתר המטה במשרד החינוך לכל דורש, בכתובת www.education.gov.il(יש לפתוח את החלונית "משפחת אוח" וללחוץ על "מטה שנהר וקרמניצר").
- הקלטת "אשנה ואשתנה" שהופצה בהתשס"ד, הכוללת סרטי תלמידים וחוברת הפעלה. הקלטת הופקה בשיתוף עם עמותת "להב" ועם הפיקוח על התקשורת במשרדנו.
- הקלטת "יחידים ומיוחדים" (בנושא שוויון לאנשים בעלי מוגבלויות) שהופצה בהתשס"ו, הכוללת סרטי תלמידים וחוברת הפעלה. הקלטת הופקה בשיתוף עם הפיקוח על התקשורת במשרד, האגף לחינוך מיוחד ואגף החינוך לערבים.
בהשתלמויות הנערכות מטעם מטה שנהר וקרמניצר במשך השנה תתקיימנה הרצאות וסדנאות בנושא זכויות האדם.



לפרטים נוספים יש לפנות אל רפרנטיות המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר
במחוזות, וכן אל הגב' כוכבה יחזקאל, מטה שנהר וקרמניצר,
טל' 02-5603537 ו-02-5603543.





הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006