תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

  טיפוח תרבות ואקלים מבוססי סטנדרטים

9.4-2

1.  השתלמות ארצית למובילי תכניות חברתיות-ערכיות וליצירת תרבות ואקלים מבוססי סטנדרטים

השתלמות ארצית לשנת התשס"ז בהיקף של 28 שעות (רבע גמול) למנהלים, למחנכים ולרכזים מובילי תכניות חברתיות בבית-ספרם תתקיים במרכז הפסג"ה ברמת-גן בין השעות 15.30-9 בתאריכים האלה:
  • בחופשת חנוכה: ביום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ז, 17.12.06
  • בחופשת פסח: ביום ראשון, ו' בניסן התשס"ז, 25.3.07
  • בתחילת חופשת הקיץ: ביום רביעי, י"ח בתמוז התשס"ז, 4.7.07
  • בסיום חופשת הקיץ: ביום רביעי, ח' באלול התשס"ז, 22.8.07.
במפגשים אלה יוצגו מודלים לטיפוח מיומנויות חברתיות-ערכיות ברצף מתפתח, ותידונה סוגיות בבניית תכנית חברתית-ערכית מבוססת סטנדרטים לצד התנסות בסדנאות יישומיות. בנוסף יחולקו חומרים לדיון ולהפעלה בחדר-המורים ובכיתה.

משתלמים ותיקים וחדשים המעוניינים להצטרף להשתלמות מתבקשים לפנות בהקדם למחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, בדוא"ל yesodi@education.gov.il, ולציין את שמם, את שם בית-הספר ואת תפקידם.


2.  "מפגשים בגובה העיניים" לטיפוח שייכות ומעורבות

פורסמה תכנית חברתית-ערכית לטיפוח שייכות ומעורבות המעודדת שיתוף במסרים חברתיים-ערכיים כדרך להעמקת ההיכרות ולטיפוח האקלים הבית-ספרי. בתכנית מודל המסייע בהבניית מסגרת לשיח מוגן ובבחינת מסרים בחיבור לעולמות התוכן "פנאי", "פתגמים", "מקומות", "אירועים" ו"דמויות" הנגזרים מתכניות הלימודים בהיסטוריה, במקרא, בחינוך הלשוני, במולדת, חברה ואזרחות ובמורשת. בשנת הלימודים התשס"ז תיושם התכנית בלמעלה מ-500 כיתות בבתי-ספר יסודיים ברחבי הארץ בהנחיית המנחות המחוזיות לחינוך לחיים בחברה.

מנהלי בתי-ספר המעוניינים להצטרף לקבוצת בתי-הספר המיישמים את התכנית ולקבל את התכנית הכוללת - חוברת למחנכים וחומרי העשרה ללומדים - מתבקשים לפנות למנחה המחוזית לחינוך לחיים בחברה ולקבל את אישור המפקח הכולל. המועד האחרון להצטרפות לתכנית בשנת הלימודים התשס"ז הוא כ"ו בכסלו, 17 בדצמבר 2006.


3.  "בצל המלחמה" - תמיכה חברתית במצבי משבר/מצוקה/אסון

פורסמה ערכה לטיפוח תמיכה חברתית בקבוצה ובכיתה המפרטת מהלכים יישומיים לדיון ולהפעלה בעקבות מלחמת לבנון השנייה. ערכה זו נועדה לסייע למורה וללומדים לעבד את מאורעות המלחמה תוך בחינת דפוסי התמודדות שונים ושיתוף במשאלות, בתקוות,בבקשות, בפחדים וברגשות אחרים. הפעילויות השונות בערכה מזמנות ביטוי אישי/קבוצתי וייחודי באמצעות אמנות, דרמה, כתיבה, המחזה, הכנת סרטונים, יצירת אלבום תמונות ועוד. את הערכה אפשר למצוא בכתובת זו: https://cms.education,gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה, רחוב דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911,
טל' 02-5603283/4, אינטרנט www.education.gov.il/yesodi.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/3, י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006