ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  חופשת לימודים בחודש דצמבר – חנוכה

3.5-5

חופשת חנוכה תחול מיום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ז, 17 בדצמבר 2006, עד שבת, ב' בטבת התשס"ז, 23 בדצמבר 2006. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג' בטבת התשס"ז, 24 בדצמבר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006