ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

  חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד – ובאתרי היחידות

3.6-4

1.  "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
1.1 לכבוד החנוכה

באתר "חנוכה" אפשר למצוא מידע אודות חג החנוכה, סיפור החשמונאים ונס פך השמן וללמוד להכין נרות ומטעמי החג ועוד...


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/hanuka.1.2 חודש מרחשוון - דף מידע לחודש העברי

באתר מידע על מקור שמותיו של החודש ועל שאילת הגשמים שמתחילה בחודש זה.


כתובת האתר: /https://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/Hebrew
hudashhasvan.htm
.
2.  אתרי היחידות
2.1 אתר חדש לאגף לזהירות ולבטיחות בדרכים

באתר פעילויות ויזמות חינוכיות לכל שכבות הגיל, תכניות לימודים, מידע ונתונים, הוראות ונהלים לבטיחות בדרכים ברגל וברכב ודרכי פנייה לאגף.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/zahav.2.2 אתר פסג"ה - אגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה

האתר עולה לרשת האינטרנט בעיצוב מחודש ובחומרים עדכניים.


האתר כולל:
א. תרגומים, מאמרים ותקצירים של מחקרים עדכניים בנושא "פיתוח סגלי הוראה"
ב. מהנעשה במרכזי הפסג"ה בנושא "הפיתוח המקצועי של סגלי הוראה".
דף הבית של האתר מאפשר להגיע בקלות לכל אתר של כל מרכז פסג"ה במחוזות השונים, לקבל דיווחים המתעדכנים מעת לעת בנושאים שונים ובפעילויות פיתוח מגוונות ולהתעדכן בנושאי השתלמות, סדנאות, כנסים, ימי עיון ועוד...


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/pisga2.3 אתרי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
א. הערכה ומחקרים

במסגרת האגף מתבצעים מחקרי הערכה שונים. באתר יש חמישה דוחות על מחקרים.

מטרת המחקרים היא לתת בידי מפתחי תכנית הלימודים תמונת מצב עדכנית של המקצוע במערכת מנקודת מבטם של המורים, המנהלים, התלמידים וגורמים רלוונטיים אחרים.

מטרה נוספת היא להתמקד בנושאים שהם מעניינו של האגף, כגון דרכי הוראה ולמידה, פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, היבטים דיסציפלינריים ואינטגרטיביים בתכניות הלימודים, היקפי מקצועות הלימוד והקשר שלהם ללמידה משמעותית.


כתובת האתר: www.edu.gov.il/tal/portal - הערכה ומחקרים >דו"חות מחקרים.ב. חינוך לשוני: עברית

באתר נוספו עוד שני דגמים חדשים לתכנון ההוראה בקטגוריית "כישורי שפה". הדגמים מיועדים לקדם אסטרטגיות של קריאה במסגרת הנושאים והמקצועות הנלמדים בבית הספר היסודי, והם פותחו ברוח הנחות היסוד של תכנית הלימודים "חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות (תשס"ג)" ותוך יישום עקרונותיה בהוראה ובלמידה של טקסטים מידעיים וסיפוריים.כתובת האתר:
www/edu/gov/il/tal/leshoni - כישורי שפה > הטקסט:
"מיהי אינבררה?"
www.edu/gov.il/tal/leshoni - כישורי שפה > הטקסט: הנס כריסטיאן אנדרסן

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006