בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות

5.1

  הנחיות להבטחת הבטיחות במוסדות החינוך לקראת חג החנוכה

5.1-1

לקראת חג החנוכה ינקטו מנהלי מוסדות החינוך/הגננות אמצעי זהירות מיוחדים, כמפורט בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1-25, סעיף קטן 6.7, "כללי הבטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש", כדי למנוע סיכוני אש ושרפה בפעולות ההכנה לחג, בעת המסיבות ובחג עצמו. נוסף לכללים האלה יבדוק אחראי הבטיחות של האירוע את יישומם של הכללים האלה:
1. יש להקפיד שהחנוכיות שהילדים מכינים לא תהיינה מחומרים דליקים, כגון עץ, מוצרי פלסטיק וכד'.
2. בעת הכנת סופגיות יש להקפיד על כללי הבטיחות באש, להיזהר מהתזת שמן ולהקפיד על יציבות הסירים/המחבתות. כל הפעולות של הכנת סופגניות וטיגונן תהיינה בהשגחה צמודה של גננת/מורה. רצוי להכין במקום מטפה כיבוי אש. בגן הילדים רצוי להימנע מהכנת סופגניות.
3. בהכנת נרות משעווה יש להקפיד על הרחקת קערת השעווה הרותחת מהישג ידם של הילדים. חובה שמבוגר יכין את השעווה הרותחת. בגן הילדים אין להכין נרות שעווה, אין להמיס נרות, ויש להימנע מכל משחק אתם.
4. תלמידים ידליקו נרות אך ורק בנר דולר ולא בגפרורים.
5. אם מניחים חנוכייה ליד החלון, יש להקפיד להניחה על משטח יציב והרחק מחומרים העלולים להידלק.
6. אין לרקוד עם נרות דולקים בידיים.
7. בסיום יום העבודה, לפני עזיבת המוסד החינוכי, ובמיוחד בגן, יש להקפיד שלא יישארו נרות דלוקים.
8. אם מתקיימת תהלוכת לפידים או נעשה שימוש כלשהו בלפידים, יש להקפיד שהם יהיו מאובטחים ושהשימוש בהם יהיה בהתאם לכללי הבטיחות הנוגעים לל"ג בעומר שפורטו בחוזר הנ"ל בסעיף קטן 6.8.
אפשר להתייעץ בכל נושא נוסף הקשור לבטיחות עם מנהלי הבטיחות ברשויות
המקומיות ובמחוזות, וכן עם ממונה הבטיחות הארצי, בטל' 02-5603001.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006