תכניות לימודים .9

אנטישמיות וגזענות

9.1

  יום הזיכרון הבינלאומי לקרבנות השואה ויום המאבק באנטישמיות

9.1-1

העצרת הכללית של האו"ם קבעה את יום ה-27 בינואר - היום שבו שוחרר מחנה הריכוז אושוויץ - כיום זיכרון בינלאומי לקרבנות השואה. יום זה נקבע בישראל גם כיום שבו מציינים את המאבק באנטישמיות. בציון יום זה ביקשה הממשלה להפגין את הסולידריות ואת האחריות שאנו חשים כלפי העם היהודי כולו ואת מחויבותה של ישראל לעשות כל שביכולתה כדי להילחם ברעה החולה.

השנה יחול יום זה בתאריך ח' בשבט. היות שיום זה חל בשבת, אנו מבקשים מבתי הספר לציין אותו ביום חמישי, ו' בשבט התשס"ז, 25.1.07.

בשנת הלימודים התשס"ה הפיק המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, בשיתוף עם לשכת השר לענייני תפוצות, חברה וירושלים דאז, ערכת לימוד בנושא המאבק באנטישמיות המיועדת לתלמידי החטיבות העליונות. הערכה נשלחה לבתי הספר בשנת הלימודים התשס"ה, ותוכנה הועלה על אתר האינטרנט של המטה, http://www.education.gov.il/mate.

אלה מטרותיה המרכזיות של הערכה:


1. ליצור בסיס ידע לדיון באנטישמיות לסוגיה
2. ללמד להבחין בין ביקורת לגיטימית לבין הסתה אנטישמית
3. לעודד תגובות ויזמות של התלמיד מול התופעה.

מומלץ להקצות שתי שעות לימוד להוראת הנושא.לפרטים אפשר לפנות אל המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר,
טל' 02-5603537, פקס' 02-5602883.

הודעות


חוזר מנכ"ל סז/4, י' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006