education - חינוך כמעט) הכל אודות מוסדות חינוך)
 
 
 
 
 
 
 
(כמעט) הכל אודות מוסדות חינוך
המערכת מציגה בפני הציבור הרחב מידע על מוסדות לימוד בארץ בתוספת מידע נלווה מהמשרד, מהמוסד ומהרשות על מנת לקבל תמונה שלמה ככל שניתן בנושא המוסד. 
 

 המערכת כוללת את החלקים הבאים:

 

  • חיפוש בתי ספר בחיתוכים שונים על פי מאפיינים של מוסד. על פי שם בית ספר, סמל בית ספר, יישוב, שלבי חינוך, מגזר, סוג פיקוח, סוג חינוך, יחידת דיווח וכו'

 

  • קשר בין המוסד למידע באתר אוח ובאתרי המשרד השונים

 

  • קבלת תוצאות חיפוש אפשרות להדפסה, הפקת קובץ רגיל ואפשרות להפקת קובץ  מורחב הכולל בחירת מאפיינים לפי צורך אישי

 

  • קבלת מידע נוסף בנושאים המתקשרים למוסד במסגרת המשרד – פרטי התקשרות, מאפייני בית הספר, מדדי בית הספר, מידע נוסף - לוח שנה, חוזר תשלומים, נתונים כמותיים, דוחות תשלום, תקצוב מוניציפלי  

 

  • מתן מקום לבית הספר ולרשות לעדכן מידע במערכת שברצונם להפיץ לציבור אודות בית הספר, כמו כן מקום להודעות ועידכונים של בתי הספר בעת הצורך
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2013  

עדכוני rss