education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעז/9 3.7-4 סמסטר קיץ בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/8 3.5-3 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/8 3.5-2 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/8 3.5-1 מהלך שנת הלימודים התשע"ח (לוח החופשות) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/8 3.1-3 פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות התשע"ז-2017 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/7 3.7-3 תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/6 3.7-2 נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/6 3.10-2 הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/5 3.7-1 תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל בשנה"ל התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/5 3.10-1 הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014