education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל' ו- "תת מדור : ארגון העבודה הפדגוגית'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסז/3(א) 3.1-28 שיעורי בית בבית הספר היסודי הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסו/3(א) 3.1-25 תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסז/3(א) 3.1-27 נוהלי עבודה של בתי ספר יסודיים על פי סטנדרטים הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסו/8(א) 3.1-26 חינוך ביתי - נהלים הוראות קבע ביטול גרסת הדפסה
תשסח/3(א) 3.1-29 מוסדות חינוך ניסויים – גני ילדים ובתי ספר* הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסח/3(א) 3.1-30 תכנית היסוד (ליבה) לחינוך העל-יסודי הוראות קבע ביטול גרסת הדפסה
תשסט/1(א) 3.1-33 התחדשות תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה בבית הספר העל-יסודי הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסח/3(א) 3.1-32 תכנית ליבה מחייבת לשעות חינוך בכיתות ז הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסח/3(א) 3.1-31 תכנית ליבה חברתית-ערכית מחייבת לשעת חינוך בכיתות א הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנח/7 3.1-2 האיסור לפטור מלימודי מקצוע שנקבע כמקצוע חובה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014