education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גדיש כרך ט"ו
 
 

עורך: ד"ר עידו בסוק

 

חברי המערכת: גב' מגי קורן (יושבת ראש), ד"ר שרה רובינשטיין, גב' רינה כהן, ד"ר איתן ישראלי, מר שלום בוחבוט, גב' יערה סרוסי, גב' שרה גולן.

 

עיצוב וסדר: סטודיו "שושנה שחר" מקבוצת "סקורפיו"

 

הוצאה לאור: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

 

תאריך פרסום: תשע"ה - 2015

 

המאמרים מופיעים כקובצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים

 

גדיש בעִתו

העורך - חינוך מבוגרים: הרבה שבילים למקום

 

חינוך ותעסוקה: זוג בלתי נפרד? - על חינוך והשכלה כמבוא לחיי עבודה

ניצה דוידוביץ - נגישות להשכלה גבוהה בישראל: החלום ושברו

אורלי קיים ורחל טלמור - הדחף הבלתי נכבש להשכלה: על השתלבות סטודנטים יוצאי אתיופיה בחברה בישראל

משה שנפלד - היוצאים בשאלה: מנפילה בין הכיסאות להזדמנות אמתית

רינה כהן - יש הורים להצלחה: השפעתם של הורים על למידה ותעסוקה

אלה ברזילי ואיילת אוריאל- ריימונד - מנטורים (חונכים) מתנדבים בתחום התעסוקה כתומכי קידום עבור עובדים בעלי שכר נמוך

למי מצלצלת עמותת פעמונים: על חינוך לחיסכון ובניית מסגרת תקציבית במשפחה

 

דעה אחרת

ירדן גזית - מי אמר עני? הרהורים אפיקורסיים על הגדרת העוני בישראל

 

הערבים בישראל מול העברית: דרכי הסתגלות והתמודדות

אורלי קיים וטיאנה הירש - השתלבות, למרות הכול: מדיניות השפה במשפחה בעיני סטודנטים ערבים ישראלים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה

שרה ברנד - השפעת העברית על הדיבור בערבית בקרב דובריה הצעירים בני עדות שונות

עאדל שקור ועבדאללה טרביה - היבטים פוליטיים וסוציו- לינגוויסטיים בכתיבה העברית של סופרים ערבים בישראל

 

חמישים שנה לתחילת מבצע 'ביעור הבערות': הערכה וסיכום במבט מרחוק

אסתר שלי-ניומן - צעדים ראשונים: המבצע לביעור הבערות בפרספקטיבה של חמישים שנה

רחל טוקטלי - מביעור הבערות לתהיל"ה: עדות מסכמת

 

חמישים שנה לפטירת מרדכי מרטין בובר (1965-1878), הוגה חינוך מבוגרים ומקים המסגרת הראשונה להכשרת מורי מבוגרים

מרדכי מרטין בובר - חינוך מבוגרים נוכח משבר זהות לאומי: שני פרקים מתוך מאמר שנכתב ב- 1950

תמר קרון - דו-שיח בחינוך מבוגרים

חינוך מבוגרים בהשקפת בובר - מצפן בעולם חסר כיוון - ראיון עם פרופ' דן אבנון

רון מרגולין - לאומיות יהודית כדתיות ללא דת: משמעות היהדות בעיני מרטין בובר ותפקיד החינוך בחשיפת הציבור לתפיסה זו

 

חינוך מבוגרים - מחקר ועשייה

צביקה אמיר - סקר המיומנויות בישראל, ב: בניית תרגילים ופיתוח כשרים למראיינים

העורך - מהפכה בחינוך מבוגרים במגזר הבדואי בדרום: האגף מוביל

צוות מחקר ראמ"ה - מה אירע עד הלום? - סיכום פרויקט 'עד הלו"ם' והמלצות

 

ספרים ועבודות מחקר

רינה כהן - שרשרת החינוך הגדולה: הורים ומורים (על ספרה של בלהה נוי, של מי הילד הזה? על יחסי הורים עם בתי הספר של ילדיהם)

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/11/2016