education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גיליון 99- חורף תשע"ב-2012
 

העורך: ד“ר עידו בסוק
יושב ראש המערכת: ריבה אביעד
חברי המערכת: מגי קורן, שושי שוהם, בלהה נעים, ד“ר שרה רובינשטיין, יהודית אסרף, יהודית גיגי
תאריך פרסום: חורף תשע״ב – 2012.
גרפיקה: סטודיו ורד ביתן (עיצוב הסדרה: “שחר שושנה" מקבוצת  "סקורפיו“).

 

 המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

תוכן העניינים

ברכות לגב' ריבה אביעד עם צאתה לגמלאות

ריבה אביעד - דברי פרידה 

נושא במוקד - קליטת עולי אתיופיה בהיבט לשוני, חברתי וחינוכי

הקהילה האתיופית בישראל - עובדות במִספרים

עינת בן יהודה, ענבל נחמד, נתן גלמן ומיכל בן חיים - הוראת עברית למבוגרים יוצאי אתיופיה: חסמים מרכזיים וניסיונות לפריצת דרך

שרה רובינשטיין - במעלה הדרך לשיפור הנחלת הלשון העברית לעולי אתיופיה

בלה קוטיק - האתגרים שבהוראת שפה שנייה במשולב עם אוריינות לתלמידים אנאלפביתים בשפת האם

אורה רינגל – תוכנית 'ניצנים' - אוריינות ללא-אורייניים

ראיון עם נֶגוּסֶה אַלַמוֹ - הוראת עברית למועמדים - לעלייה במתחם בגוֹנדר, אתיופיה

חדוה הניג ורעות מלינוביץ‘ - התפתחות ניצני אוריינות בקרב ילדים עולי אתיופיה בהשוואה לילדים ילידי הארץ

אורלי אלמגור–לוטן ופלורה קוך–דבידוביץ‘ - השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה

אסתר לוינסון - השתלבות בתעסוקה: מחקר הערכה מעצבת של תוכנית דל“ת פתוחה

דבורה דובינר - יהודי אתיופיה בחברה הישראלית: שאלות על קבלה, נראות והשתקפות בכלי התקשורת

חנה אבו חצירה, רוני ריינגולד ולאה ברץ - עיתון בדו לשון: אמצעי חינוכי להעצמת המשפחה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה כבסיס להטמעתה בחברה הישראלית  

מחקרים בקליטת העלייה

מאירה בלושטיין ואילנה שוהמי - האם דוברי לשון עוצמתית זקוקים להעצמה?


רחל טוקטלי - פרשת הרשת החינוכית 'שבח-מופ“ת' לאור שני ספרי מחקר

 

מבט חדש על העברית המדוברת: בתה החוקית של לשון ה‘מקורות‘ או שפה חדשה?

נורית דקל - בחיפוש אחר הזמן האבוד: מערכת הפועל הישראלית

 

הוראת עברית בחו“ל

ורה אגרנובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ‘יק - מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ“ע

רבקה בליבוים - הוראת עברית ושימור עברית במציאות מתחדשת

 

עברית בהיבט חברתי

אסתר בהט - שפה בהקשר תרבותי-חברתי- 'על הלשון' במסעדה

 

ספרים

מיכל שלייפר - אהבה, הזדהות ודבקות באמת ההיסטורית (על ספרו של יצחק גרינפלד, מחקרים בתולדות יהודי אתיופיה)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017