education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש, גיליון 94
 

 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: אורה מלול, אורה רינגל, מיקי לאטי, חדווה צ'ריסקי, ד"ר שרה רובינשטיין, ענת פורטל

תאריך פרסום: סתיו תשס"ט - 2008

גרפיקה: דפוס 'סקורפיו'

 

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

 

נושא במוקד: רכישת שפה והשתלבות תרבותית בהקשר של רב-לשוניות

 היות תלת-לשוני או רב-לשוני: היש לכך מחיר? - עלית אולשטיין ופרידה ניסים-אמתי

 זהות ואוריינטציות דו-לשוניות:נטיות ודפוסי התנהגות בקרב סטודנטים עולים מחבר העמים בארץ - פנינה גולן-קוק

 הוראת שפת האם לעולים כדרך להקלת בעיות הגירה והתבגרות - מלאני שאול

 סיפוריהם של בני נוער עולים ממדינות חבר העמים: זהות והשתלבות - אביבה אבידן

 תאטרון, תרבות ומעבר להם - מרק קצנלסון וטליה שי

 ראיון עם המשוררת גלי-דנה זינגר - מעבר לייסורי הבחירה

 

תגובות

 נאום סנגוריה על מפעל גדול תחת התקפות מתעצמות - ריבה אביעד

 

מחקרים בקליטת העלייה: חברה ותרבות

 גברים יוצאי אתיופיה: מדוע כל כך קשה להם? - עדנה בוסטין

 אני במזרח וחלומותי במערב: עיון בנרטיווים האישיים של ה'סובייטים' - לשעבר בישראל - לריסה פיאלקובה ומריה נ' ילנבסקאיה

 

עיונים בהוראת שפה

 תרגום למדיה ולימוד שפה - רחל ויסברוד

 התפקיד הכפול של הסיפור הכתוב ומצויר בהוראת שפה נוספת למתחילים - רחל חלבה

 

דרכי הוראה

 'דלת פתוחה' - לשיפור כישורי שפה וכישורי תעסוקה בקרב מבוגרים יוצאי אתיופיה - יעל אסיף

 פנינים בלשוננו: הוראת ניבים - חנה לוי

 כתיבה ושחזור טקסטים: הדגמה מן הטקסט 'זוהי ארץ' לאפרים קישון - פרידה פישר

 

על מצבה של העברית

 שינויי מגמה במדיניות האקדמיה ללשון העברית בקביעת מילים חדשות - רות בורשטיין

 עברית היא עברית: יסודות שאינם נשחקים - הדסה קנטור

 

ספרים

 עשור של מהפכים (על ה'עשור השלישי תשכ"ח - תשל"ח' בעריכת צבי צמרת וחנה יבלונקה) - רחל טוקטלי

 

פעילויות ותחזית כנסים

 קול קורא להשתתפות ב'קדם קונגרס' 2009

 פרויקט מבשרת

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017