education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הד האולפן החדש גליון 97
 

העורך: עידו בסוק

יושב ראש המערכת: ריבה אביעד

חברי המערכת: מגי קורן, שוש׳ שוהם, חדווה צ׳ריסקי, ד"ר שרה רובינשטיין, ענת פורטל, יהודית אסרף.

תאריך פרסום: סתיו תשע״א - 2010

גרפיקה: סטודיו "שחר שושנה" מקבוצת "סקורפיו"

 

המאמרים מופיעים כקבצי PDF לפי ראשי הפרקים הבאים:

(הנחיות להורדת קבצי PDF)

 

נושא במוקד: עברית בחו״ל

 טלי ברקוביץ׳ - הוראת עברית בארצות הברית: לקחים מתוכנית הוראת עברית בעברית בבתי ספר יהודיים יומיים

 צפרירה לידובטקי-כהן - מיקרו-דקדוק לעומת מקרו-דקדוק: במה אנו עוסקים ובמה מן הראוי שנעסוק

 רחל חלבה - הוראת ה׳זמנים׳ במקרא לתלמידים שאינם דוברי עברית

 שושן ברוש-וייץ - ׳זו עברית בשבילם בסין׳: על לימודי העברית באוניברסיטאות בסין

 

הוראת עברית כשפה שנייה למיעוטים

 שרה האופטמן, שרה זמיר ורחל טל - הוראת העברית לבדואים בנגב – בין ההכרני לרגשי

 

מחקרים ברכישת שפה

 שרון ערמון-לוטם ויואל וולטרס - השפעתם של משתני רקע פנימיים וחיצוניים על היכולות הלשוניות בשפת האם ובשפה שנייה אצל ילדי גן דו לשוניים ששפתם הראשונה רוסית

 

מחקרים בקליטת עלייה

 ליאת יכניץ' - נוער יוצא חבר העמים בישראל - סיכון והסתגלות

 לאה ברץ, רוני ריינגולד וחנה אבו חצירא - ׳ידיעות נגט׳ - רב תרבותיות מעמידת פנים

 

הקולנוע כמייצג מציאות לשונית וחברתית בישראל

 רחל ויסברוד - המפגש עם עובדים זרים בקולנוע הישראלי - רב-לשוניות, תרגום והעדרו

 מירי בר-זיו לוי - איך מדברים בספרות ובקולנוע? ׳מישהו לרוץ איתו׳ כמקרה בוחן

 

דידקטיקה

 אסתר דלשד וכרמיה שובל – Sabra Sound - לומדת מולטימדיה

 

הוראת עברית במסגרות מיוחדות

 אראלה יריב - כיתת אולפן בבית מעצר

 

העברית שלנו

 חגית בוני-נח - תובנות סוציולוגיות בסלנג התרמילאים הישראלים המשתמשים בסמים

 

ספרים

 צוקי שי וגלי הומינר - לימוד עברית בגישה דינמית ומעוררת לביקורת (על הספר להוראת עברית למתקדמים ׳בין השורות׳)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2017