education - חינוך מחוז חרדי
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה
 

מדע וטכנולוגיה מהווים חלק מרכזי מהתרבות האנושית ומהמציאות היומיומית שלנו והם חיוניים לעצם קיומם והתפתחותם של האדם והחברה בעולם. לאור זאת, עולה הצורך לפתח אוריינות מדעית וטכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים בכל המגזרים כחלק מההשכלה הכללית הנדרשת כיום ותידרש בעתיד. אוריינות זו מתייחסת להיבטים הבאים: ידע על העולם שסביבנו בהיבט מדעי וטכנולוגי; מיומנויות חשיבה ועשייה; ערכים עמדות והתנהגויות. תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים מתבססת על גישה המשלבת בין תחומי המדע, הטכנולוגיה והחברה.  התכנית מציגה את הזיקה בין המדע והטכנולוגיה לבין היבטים חברתיים ותרבותיים ובכך מקשרת בין עולם המושגים המדעי והטכנולוגי לבין העולם היומיומי ומשלבת דוגמאות רלוונטיות במישור היום יומי, הלאומי והעולמי.
תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה הותאמה הן מבחינה תכנית הן מבחינה היקף שעות ההוראה הניתנות במוסדות הלימוד השונים (1-3 ש"ש).

 

 

מטרות הוראת מדע וטכנולוגיה

}    טיפוח האמונה בבורא העולם, הבנת החוקיות המופלאה שברא בטבע 
}    טיפוח השמירה על איכות הסביבה בבחינת "לעבדה ולשמרה".
}    פיתוח הכרה בחשיבות הידע המדעי והטכנולוגי לשירות פתרונות הלכתיים
}    פיתוח מודעות להרגלי שמירה על היגיינה, בריאות ואיכות חיים 

     בבחינת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
}    פיתוח מיומנויות ודרכי חשיבה רפלקטיבית, ביקורתית, יצירתית
}    פיתוח מיומנויות למידה ומיומנויות חקר הנאה והנעה.

 

 

 

אשמח לעמוד לרשותכם ולסייע:

 

אפרת דיין

efratda@education.gov.il

02-5601880

052-8453063

 

 

קישורים שימושיים:

אתר מינהל מדע וטכנולוגיה ארצי

אתר מט"ר – מרכז מורים ארצי למורי בתי הספר היסודיים (א-ו)

אתר מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למורי חט"ב (ז-ט)

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/06/2016