education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אימות חתימה    
 
 

אימות חתימות למבקשים ללמוד/לעבוד בחו"ל

האגף מאמת חתימות של מורשי חתימה, החתומים על מסמכים רשמיים (תעודות, אישורים, גיליון ציונים וכיוצ"ב) של בתי ספר יסודיים,
בתי ספר תיכוניים ומוסדות להשכלה גבוהה ומכללות אקדמיות המוכרים בישראל.

אימות החתימה מאפשר הטבעת "אפוסטיל" (חותמת על פי אמנת האג לאישור מסמכים רשמיים)  על ידי המחלקה הקונסולארית במשרד החוץ, הנדרשת לתלמידים ישראלים המבקשים ללמוד במוסדות חינוך בחו"ל.

טלפון לבירורים: 073-393-4116


שימו לב, אימות חתימה על בחינות בגרות נעשה ע"י אגף הבחינות, משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 29, ירושלים
טל' 073-393-2096

22/8/21 הודעה חשובה

עקב עליית התחלואה בקורונה וצמצום הגעה למשרדי הממשלה לא תתקיים קבלת קהל עד להודעה חדשה!

*במקרים חריגים ודחופים בלבד, ניתן להגיע ביום ב' עד השעה 9:00 ולהניח את התעודות המקוריות במעטפה סגורה
בתיבה שמוצבת בכניסה לבניין - משרד החינוך, כנפי נשרים 22, ירושלים. יש להמתין עד לסיום הטיפול בתעודות באותו יום.

המשרד לא יישא באחריות על תעודה/מסמך שילך לאיבוד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/08/2021