education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אישורי השכלה מחו"ל 
 

היחידה להערכת השכלה תיכונית מטפלת גם בהערכת השכלה על-יסודית מחו"ל שוות ערך לבגרות.

בהערכה מסתמכים על קריטריונים ישראליים ובינלאומיים מעודכנים לשם השוואת ערכה של התעודה מחו"ל עם תעודות הבגרות הישראליות.

ההתעדכנות ביחידה נעשית באמצעות ספרות רלוונטית וחדשה מטעם אונסקו ובאמצעות היחידות ללימודי חו"ל באוניברסיטאות ובמכללות השונות בארץ.

העקרונות המנחים בהערכת תעודות מחו"ל

באישורים להשוואת מסמכי השכלה מחו"ל, אנו נוהגים לנפק אישורים שהם "שווי ערך לבגרות" אך ורק אם הכותרת במסמך הינה "בגרות".

במקרה שהמסמכים מעידים על לימודים אחרים, שהם לעיתים עולים ברמתם על רמת הבגרות באותה מדינה, אנו מוסיפים את ההערה: "המסמך שהציג הנ"ל מאפשר המשך לימודים גבוהים באותה מדינה", וזאת על מנת להבהיר, שהמסמך בא במקום בגרות.  

 ההערה הנ"ל מקובלת על  המוסדות, שסף הכניסה אליהם הוא בגרות.

חשוב לציין אנו לא עושים שקלול/ממוצע של ציונים

הנחיות להגשת מסמכים למי שלמד בחו"ל (לא תאהוג'י)

ניתן לשלוח את המסמכים במייל לכתובת i.h@education.gov.il בקובץ PDF  אחד מצורף להודעה

  • צילום תעודת הזהות או דרכון.
  • צילום תעודת עולה או טופס "תמצית רישום" עם תאריך קבלת מעמד ממשרד הפנים או טופס כניסות ויציאות מהארץ ממשרד הפנים.
  • צילום גליון ציונים בשפת המקור
  • צילום דיפלומת סיום בשפת המקור
  • צילום תרגום מקורי לעברית חתום על-ידי  נוטריון (עם הסרט האדום) של דיפלומת הסיום וגיליון הציונים.
  •  מכתב בקשה 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/08/2021