education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
עתודה מדעית-טכנולוגית
התכנית בחט"ב - מדעי המחשב
 

| תכנית לימודים | מפרט מעבדה במדעי המחשב ורובוטיקה | השתלמויות מורים | פורום מורים לחטיבת הביניים | בלוג מדעי המחשב בחטיבת הביניים | מבחני מפמ"ר |  על התכנית | התכנית בחט"ב | מדעניות מדברות |

 

תכנית לימודים

 תכנית הלימודים במדעי המחשב בחטיבת הביניים

מפרט מעבדה במדעי המחשב ורובוטיקה

לימודי מדעי המחשב מתקיימים במעבדת מחשבים, ובכיתה ח' ניתן לבחור במודול רובוטיקה. להלן מפרט המעבדה הנדרש ללימודי מדעי המחשב בחטיבת הביניים.

 קול קורא לתקצוב הצטיידות-יולי 2012


 מפרט מעבדה במדעי המחשב ורובוטיקה

 


השתלמויות מורים

ההשתלמויות מפורסמות באתר הפיקוח על מדעי המחשב.


פורום מורים לחטיבת הביניים

פורום מורים ייחודי למורי חטיבת הביניים נפתח באתר הפיקוח למדעי המחשב.


בלוג מדעי המחשב בחטיבת הביניים

תכנית הלימודים, קישורים חשובים, חומרי למידה, דוגמאות למבחני מפמ"ר, מערכי שיעור שפותחו על ידי מורים בהשתלמויות - ניתן למצוא בבלוג המיועד למורי מדעי המחשב בחטיבת הביניים.

 

מבחני מפמ"ר

במסגרת תכנית העתודה המדעית-טכנולוגית נערכים מבחני מפמ"ר בסיום כל שנת לימודים בחט"ב.

 

בשנת הלימודים תשע"א התקיים מבחן המפמ"ר הראשון בכיתות ז'.

בשנת הלימודים תשע"ב התקיים מבחן המפמ"ר בכיתות ז', ושנה ראשונה - בכיתות ח'.

בשנת הלימודים תשע"ג יתקיים לראשונה גם מבחן מפמ"ר לכיתות ט', בנוסף למבחני המפמ"ר בכיתות ז', ח'.

 

המבחן, המחוון והסבר מפורט על מיפוי הישגי התלמידים מועברים למורי המקצוע באמצעות הדוא"ל על ידי הפיקוח על הוראת מדעי המחשב, ומפורסמים באתר הבוחנים לקראת מועד המבחן.

 

משימה מסכמת תשע"ג

מועד המבחן

כיתה

טופס המבחן

מחוון

יום שני, 3 ביוני 2013 כ"ה בסיוון תשע"ג

ז'

יועלה כשבוע לאחר קיום המבחן

יועלה כשבוע לאחר קיום המבחן

יום שני, 10 ביוני 2013 ב' בתמוז תשע"ג

ח'

יועלה כשבוע לאחר קיום המבחן

יועלה כשבוע לאחר קיום המבחן

יום שני, 10 ביוני 2013 ב' בתמוז תשע"ג

ט'

יועלה כשבוע לאחר קיום המבחן

יועלה כשבוע לאחר קיום המבחן

 

מבחן מפמ"ר תשע"ב

כיתה ז'

מבחן המפמ"ר לכיתה ז – תשע"ב

פתרון ומחוון למבחן המפמ"ר לכיתה ז – תשע"ב

כיתה ח'

מבחן המפמ"ר לכיתה ח – תשע"ב

פתרון ומחוון למבחן המפמ"ר לכיתה ח – תשע"ב

מבחן מפמ"ר תשע"א

כיתה ז' מבחן המפמ"ר לכיתה ז – תשע"ב

פתרון ומחוון למבחן המפמ"ר לכיתה ז – תשע"ב 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2016  

עדכוני rss