education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת אמנויות העיצוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
לוח אירועים
 
 
 
 
 
הנחיות וטפסים
 

תשפ"א

ארגון הלימודים בכיתות י"ג ו-י"ד במסלולי הסמכה של
לימודי תעודה, טכנאים והנדסאים בשנה"ל  תשפ"א-2021

 

עדכונים

תאריכי בחינות אביב תשפ"א -  מעודכן לתאריך 18.1.2021

החלטת הועדה: השנה יתקיימו הבחינות עם חומר פתווח לרווחת הלומדים

9.3.2021 -  עיצוב מדיה 720921 מתודולוגיה של חשיבה עיצובית
6.4.2021 -  עייצוב מדיה 720922 שילוב של תוכנה וקטורית ותוכנה לעיבוד תמונה
12.4.2021 - עיצוב מדיה 720923 יסודות הדפוס

 

שאלון 720921 מצורף מושגון מחייב לבחינה 

שאלון 720922 - תרגול לקראת בחינה

שאלון 720923 - אסט זה יופיע בבחינה המעשית ביסודות הדפוס, ותרגול האסט יאפשר לתלמידות לענות על השאלה בהצלחה רבה.
באפשרות המורים לבנות יחידות בסטודיו מטח עם האסט ולהפיץ לתלמידות (תרגולים, מבחנים וכדומה)

 

בחינות הסמכה

לידיעתכם , יש אפשרות לצפות בבחינות מתוקשבות מהשנים תשע"ט -תשע"ז  דרך פלטפורמת TESTBOX  הפלטפורמה נתמכת ע"י דפדפן כרום בלבד ולכן יש להעתיק את הכתובת https://testbox.cet.ac.il .ולהיכנס דרכו

 

להלן מספר דגשים וחידושים הצפויים בבחינת  הגמר הקרובה בשאלון 720923 יסודות הדפוס
הבחינות ייערכו במתכונת המוכרת בתוספת תמונות וסרטונים.
מטרה: להציג את החומר  הנלמד באופן חזותי כחלק מהלמידה במערכת מתוקשבת

דוגמאות אפשריות לבחינת ידע באמצעות מדיה ויזואלית:
א. תוצרי דפוס- תופעות, בעיות ותקלות נפוצות בתחום הד תש"ף – ארגון הלימודים בכיתות י"ג ו י"ד לשנת הלימודים תש"ףפוס.
ב. תהליכי הפקה- תצוגת תהליכי דפוס שונים. על הנבחנות להכיר תהליכים כפי שהם נראים בפועל, בעולם האמתי. מומלץ לבצע סיורים בבתי דפוס, ככל שניתן, או לצפות בסרטונים ותמונות כחלק מתכנית הלימודים.
ג. צילומי מסך מתוך תוכנות גרפיות, בהקשר של הכנה לדפוס- על הנבחנות להכיר ולהתנסות בתוכנות, ולהבין את האפשרויות השונות הקיימות בהן להכנה לדפוס.
ד. מוצרים שונים הקיימים בתהליכי הפקות דפוס- על הנבחנות להכיר את המוצרים השונים הקיימים בתהליכי דפוס ואת שימושיהם, מעבר להיכרותם בשמם. גם כאן מומלץ לבצע סיורים בבתי דפוס, ככל שניתן, או לצפות בסרטונים ותמונות כחלק מתכנית הלימודים.

 

תאריכי בחינות הדמיה

מומלץ בחום להתנסות בבחינות ההדמיה בשל שינויים ארגוניים של הבחינות


• 720921 – מתודולוגיה של חשיבה עיצובית  

• 720922 – שילוב תוכנות

• 720923 – יסודות הדפוס

 

 

הנחיות אגף הבחינות

מידע חיוני

הנחיות לבחינות מתוקשבות

  •  אסט של גלגל הצבעים
  • בחינות הדמיה
    מטרת הבחינות לאפשר לתלמידות להתנסות בבחינה מתוקשבת
    ולפיכך חובה על כל בית ספר לדאוג להתנסות של התלמידות הלומדות בהתאם לכל מקצוע  
  • 720921 - מתודולוגיה של חשיבה עיצובית (י"ד) משנת הלימודים תשע"ט הבחינה תתקיים - עבור תלמידי י"ד
  • בחינה 720921 מצורף מושגון מחייב לתכנית הלימוד 

  • 720922 -שילוב של תוכנה ווקטורית ותוכנה לעיבוד תמונה

הבחינה מיועדת לתלמידי י"ג- מועד אביב

משנת הלימודים תשע"ט, התלמידות יקבלו את מסמך ההנחיה באופן מקוון במועד הבחינה 

  • 720923 - יסודות הדפוס

משנת הלימודים תשע"ט הבחינה תתקיים - עבור תלמידי י"ג - מועד אביב

ניתן לעיין ולתרגל בחינות מתוקשבות של שנים קודמות על ידי שימוש באחת משתי האפשרויות:

 

לידיעתכם , יש אפשרות לצפות בבחינות מתוקשבות מהשנים תשע"ט -תשע"ז  דרך פלטפורמת TESTBOX  הפלטפורמה נתמכת ע"י דפדפן כרום בלבד ולכן יש להעתיק את הכתובת https://testbox.cet.ac.il .ולהיכנס דרכו

1.כניסה לאתר iTEST

2.כניסה לאתרTEXTBOX והורדת בחינה

 

הנחיות לבחינות

 טפסי הגשה לאישור

מחוונים

הערה: הבוחן ידווח את ציון הבחינה בהתאם להנחיית אגף הבחינות

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/02/2021  

עדכוני rss