education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת מכונות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מקצוע מוביל בקרת מערכות הנדסיות
אודות
 

 

 

 

 

 

 

מבוא - מטרות המקצוע


ההתפתחות המהירה בתחום המחשבים לה היינו עדים בעשורים האחרונים גרמה לשינוים מרחיקי לכת בתחום המכונות. תרומה חשובה זו לתחום הבקרה באה לידי ביטוי ביכולת הדיגיטאלית המאפיינת מערכות ממוחשבות לבצע איסוף, עיבוד מידע ושליטה רחבה על מגוון פעולות הפיקוד במערכות המכניות. ניתן לראות זאת לדוגמה במערכות רובוטיות מתוחכמות בה פעולות הבקרה מתקבלות, כתוצאה ישירה של חישה ועיבוד נתונים על-ידי מערכות  ממוחשבות המהוות חלק אינטגראלי של מכלולי המערכת.


המשך ההתפתחות בתחומי הרובוטיקה והמכונות החכמות אשר מהוות כיום יותר ויותר כמערכות מרכזיות בחיינו, תלוי מאוד בהכשרת כוח אדם הנדסי אשר יוכל לפתח ולהתמודד עם אתגרים עתידיים. מטרת המקצוע בקרה במכונות היא לחשוף בפני התלמיד עולם מרתק ולגרות את דמיונו בנושאי הבקרה על-ידי הצגת השיטות בהן משתמשים לשלוט על מכונות שונות שיפעלו בהתאם לדרישות. במהלך לימודיו, ירכוש התלמיד כלי חשיבה שיאפשרו לו להבין טוב יותר את אופן פעולתן של מערכות הנדסיות מתוחכמות. 

תכני הלימוד


מקצוע "בקרה במכונות" עוסק במערכות הנדסיות ובשיטות בהן מבקרים את פעולתן. כדי להשיג מטרה זו יש צורך בלימוד הנושאים הבאים:

  1. מבוא למערכות: בפרק זה רוכש התלמיד את מונחי השפה הדרושים לתיאור מערכות מבוקרות. התלמיד מתנסה בבניית מודל פיסיקלי של מערכת ושילובו במערכת טכנולוגית.
  2. לוגיקה: לוגיקה משמשת לכתיבת תוכניות המבקרות מערכות (בקרים מתוכנתים ומחשבים). במסגרת מקצוע זה מכיר התלמיד את שפת הלוגיקה ומיישם אותה  במערכות טכנולוגיות.
  3. פרקי הנדסה ומדע: נושאי לימוד מתחום המכניקה ההנדסית כולל מנגנונים מכנים סרטוט וסיב"ם
  4. רובוטיקה ובקרים: בפרק זה לומד התלמיד להכיר את רכיבי הבקרה והבקר. החיישנים המעבירים מידע לבקר והמפעילים המבצעים את פקודות הבקר.
  5. יישומים: תלמידי ההתמחויות השונות יילמדו פרק זה לפי תכנית ייחודית לכל התמחות.


הערה
יש להדגיש שלמרות החלוקה לנושאים, בקרה במכונות היא חיבורם של כל הנושאים הללו לגוף דעת אחד בתודעת התלמיד. כדי להשיג מטרה זו מומלץ השימוש בכלים הבאים:

  • בניית תוכנית הוראה בית ספרית תלת שנתית שתדגיש בכל נקודת זמן אפשרית את הקשר בין הנושאים השונים.
  • לשלב את הלימודים במקצוע זה בפרויקטים קצרי מועד  שישלבו את הידע שנצבר.
  • להתאים את תכני הלימוד לעולם הלומד ולהתמחות (חקלאות, תעופה, מערכות ימיות ועוד).

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss