education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מכללה
הנדסת תוכנה - טכנאים והנדסאים
 

אחראים על המגמה בפיקוח – ד"ר נילי נווה, ד"ר ראובן חוטובלי

 מכינה ללימודי הנדסת תכנה בכיתות יג-יד

 מבוא כללי למגמה

 מערכת שעות חדשה לכיתה יג-יד משנת הלימודים תשע"ג

 

הנחיות תשס"ח

  1. הבחינה באלגברה לינארית (בעבור כיתה י"ד) תתקיים לפי תוכנית הלימודים החדשה המופיעה באתר. שימו לב לשינויים הגדולים שחלו בפרקים 9-10.
  2. הבחינה במערכות הפעלה (בעבור כיתה י"ד) תתקיים לפי תוכנית הלימודים החדשה המופיעה באתר. להזכירכם שהתוכנית כוללת גם את סולריס.
  3. הבחינה במבני נתונים ויעילות אלגוריתמים (בעבור כיתה י"ג) תתבסס גם השנה על שפת C. הסעיפים הבאים (4-6) מתייחסים לנבחני משנה, אשר סיימו את לימודיהם בכיתה י"ג עד שנה"ל תשס"ו או י"ד עד שנה"ל תשס"ז.
  4. הבחינה החיצונית במבני נתונים ויעילות אלגוריתמים מחליפה את הבחינה החיצונית במבנה נתונים ואסמבלר בעבור התלמידים שסיימו את לימודיהם עד שנה"ל תשס"ו וחייבים להיבחן במבנה נתונים ואסמבלר.
  5. הבחינה החיצונית בתכנות מערכות ושפת סף מחליפה את הבחינה החיצונית בסטטיסטיקה בעבור התלמידים שסיימו את לימודיהם עד שנה"ל תשס"ו וחייבים להיבחן בסטטיסטיקה .
  6. הבחינה החיצונית במערכות הפעלה מחליפה את הבחינה החיצונית תכנות מתקדם (java) בעבור התלמידים שסיימו את לימודיהם עד שנה"ל תשס"ז וחייבים להיבחן בתכנות מתקדם (java) .

 

רישום הצעות פרויקטים לטכנאים והנדסאים (הצעות הפרויקטים ואישורם נעשים דרך האינטרנט בלבד)

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/12/2020  

עדכוני rss