הפיקוח על הוראת האמהרית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים להשכלה כללית
 

התכנית להשכלה כללית שמה דגש על ייחודיות השפה אמהרית והתרבות ומורשת של אתיופיה בכלל ויהודי אתיופיה בפרט.
התכנית המוצעת היא בין-תחומית ולכן היא משלבת תחומי דעת שונים (כגון מורשת, שפה, גאוגרפיה, מוסיקה וכדומה) כדי לתרום ללמידה מעמיקה ומשמעותית עבור הלומדים.
התכנית מיועדת לסייע למנהלי בתי ספר בגיבוש התכנית להשכלה כללית תוך הדגשת אמהרית כדרך כניסה לעולם תרבותי עשיר ורחב.
המערך הלימודי המוצע מזמין את התלמידים לחקור ולהשוות את המאפיינים הייחודיים של אמהרית, שפת אמם, וביחס לשפה עברית וכל שפה אחרת. לאלה שלא באים מרקע של אמהרית הוא יאפשר
להשוות בין שפת אמם לאמהרית. בנוסף המערך הלימודי יאפשר ידע בסיסי של אתיופיה ותרבויותיה.
התכנית בנויה משתי יחידות סמסטריאליות, אשר ניתנות ללימוד ברצף במשך שנה שלמה או כיחידות לימוד בודדות של סמסטר אחד בלבד.

 


 תכנית לימודים להשכלה כללית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/06/2014